NAJNOWSZE OFERTY PRACY – dołącz do nas

JEŚLI SPEŁNIASZ POWYŻSZE WYMAGANIA ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  2. Administrator tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach na dane stanowisko lub podania danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody – Oświadczenie.

Sposób składania dokumentów:

  1. Osobiście w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, budynek D, II piętro – Kancelaria Ogólna, drogą elektroniczną na adres e-mail: cv@lukasz.med.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów z dopiskiem: Dział Kadr i Płac.

  2. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

  3. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oświadczenie

Obowiązek Informacyjny – Dla kandydatów do pracy

Obowiązek Informacyjny – Dla pracowników

Kontakt:

kadry@lukasz.med.pl
tel. (14) 63-15-390
tel. (14) 63-15-204