ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownik Oddziału:

lek. med. Zbigniew Cholewa – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej

Asystenci:

lek. med. Barbara Kosiniak
lek. med. Katarzyna Praefort
lek. med. Marzena Pietras
lek. med. Agnieszka Woźny
lek. med. Renata Łabno
lek. med. Andrzej Krzemień
lek. med. Renata Kornacka
lek. med. Paweł Mikuła
lek. med. Anna Jurkiewicz
lek. med. Dominik Bargieł
lek. med. Monika Wietrzyk
lek. med. Agnieszka Małysz
lek. med. Barbara Ciesielczyk
lek. med. Marek Kuraś
lek. med. Paweł Dobosz
lek. med. Łukasz Kiebała
lek. med. Oleh Tsykaliuk

Rezydenci:

lek. med. Piotr Molczyk
lek. med. Piotr Serwacki
lek. med. Aleksandra Gajecka
lek. med. Agnieszka Witowska-Gęślak
lek. med. Katarzyna Szczepińska

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Alicja Kosiarska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-333
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-447
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-332
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-446
Sekretariat:   (14) 63-15-557

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział stosuje wszystkie metody znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz precyzyjne monitorowanie śródoperacyjne pacjentów. W okresie pooperacyjnym stan zdrowia pacjentów jest kontrolowany przy użyciu monitorów – w sali pooperacyjnej, która funkcjonuje całodobowo. Oddział specjalizuje się w leczeniu urazów wielonarządowych oraz w leczeniu ciężkich zakażeń.