E-rejestracja

Strona główna / E-rejestracja

Internetowa rejestracja do poradni specjalistycznej

Ustawa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z pzm) administratorem przekazanych danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 178A. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny lub posiadające fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także w celu dokonania rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym oraz innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Formularz jest kompatybilny z przeglądarkami Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane!
Formularz Rejestracyjny
Która wizyta? *
Dodany plik jest zbyt duży! Skan skierowania nie jest wymagany dla poradni onkologicznej. Akceptowane typy plików: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png Maksymalny rozmiar pliku: 5mb
Rejestracja przebiegła pomyślnie!
Pacjent:

{{eRegistrationFormModel.first_name}} {{eRegistrationFormModel.second_name}}

Pesel:

{{eRegistrationFormModel.pesel_number}}

Preferowany termin:

{{eRegistrationFormModel.selected_date}}

Poradnia:

{{clinicType}}

O planowanej dacie wizyty pacjent zostanie powiadomiony poprzez telefon lub pocztą email