ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII

Kierownik Oddziału:

lek. med. Aleksandra Sasak – Sworniowska – specjalista w dziedzinie onkologii

Z-ca Kierownika Oddziału:

.

Asystenci:

lek. med. Katarzyna Żychowska
lek. med. Małgorzata Bujak
lek. med. Agnieszka Pawlus – Kędras
dr n. med. Anna Kornaś
lek. med. Małgorzata Cisło
lek. med. Tomasz Szatko
lek. med. Katarzyna Jaglarz – Biały

P.O. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Ewa Łętkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-245
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-247
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-250
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-251
Sekretariat:   (14) 63-15-246

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział wchodzi w skład Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego. Posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z onkologii klinicznej.

W ramach oddziału prowadzone jest leczenie systemowe dorosłych pacjentów z nowotworami złośliwymi (guzami litymi i nowotworami onkohematologicznymi) oraz leczenie powikłań występujących podczas terapii onkologicznej. Przy współpracy z pracowniami diagnostycznymi Szpitala Wojewódzkiego w ramach hospitalizacji przeprowadzana jest profesjonalna diagnostyka związana z wykrywaniem i ustaleniem zaawansowania choroby nowotworowej oraz monitorowaniem leczenia onkologicznego. Dodatkowo prowadzi się terapię przeciwbólową i wspomagającą. W ramach Oddziału Dziennego podaje się leczenie chemiczne o niższym stopniu toksyczności u pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. W Poradni Onkologicznej lekarze specjaliści udzielają konsultacji pacjentom z innych oddziałów tutejszego szpitala jak również z innych ośrodków. W Poradni odbywają się kwalifikacje do leczenia chemicznego, kontrole pacjentów w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej, prowadzona jest profilaktyka chorób nowotworowych (program profilaktyki raka sutka). Ośrodek współpracuje z innymi ośrodkami klinicznymi: Centrum Onkologii w Krakowie, Centrum Onkologii w Warszawie.

Oddział bierze także udział w badaniach klinicznych nowych leków onkologicznych.