REHABILITACJI DZIENNEJ

Kierownik Oddziału:

lek. med. Grażyna Kalita-Słowik – specjalista w dziedzinie rehabilitacji

Z-ca Kierownika Oddziału:

mgr Joanna Markucka – magister fizjoterapii

Personel:

mgr Malwina Pawlik-Lewandowska

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-275
Rejestracja:   (14) 63-15-521

Godziny pracy Oddziału:

Oddział czynny jest:  poniedziałek – piątek     8:00 – 18:00

Godziny pracy Lekarza: Lek. med. Grażyna Kalita – Słowik

 

poniedziałek 12:15 – 17:15
 
 poniedziałek 12:30 – 14:00
kwalifikacja do oddziału
środa
08:00 – 18:00
 
środa 08:30 – 11:30
kwalifikacja do oddziału
czwartek 07:00 – 09:30
czwartek 07:30 – 08:30
kwalifikacja do oddziału
sobota 08:00 – 09:30

 

Skierowanie:

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty z poradni:

  • rehabilitacyjnej
  • ortopedycznej
  • neurologicznej
  • reumatologicznej

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział przeznaczony jest w głównej mierze dla pacjentek z obrzękiem limfatycznym po mastektomii. Przyjmowani są również pacjenci po udarach, urazach, operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz chorujący na RZS, SM i inne przewlekłe choroby neurologiczne.
Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów którzy nie mogą korzystać z zabiegów ambulatoryjnych, a nie wymagają stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.