GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY Z ONKOLOGIĄ GINEKOLOGICZNĄ

Kierownik Oddziału:

lek. med. Piotr Kras – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologi oraz ginekologii onkologicznej

Asystenci:

lek. med. Dariusz Asztabski
lek. med. Marek Chrobak
lek. med. Romana Falęcka – Tumiłowicz
lek. med. Dorota Gałka
lek. med. Krzysztof Gołąbek
lek. med. Jędrzej Kosarzycki
lek. med. Liliana Marć
lek. med. Barbara Otfinowska
lek. med. Mateusz Rzońca
lek. med. Magdalena Sak
lek. med. Martyna Słowińska

Rezydenci:

lek. med. Aleksandra Długosz
lek. med. Artur Kosarzycki
lek. med. Paulina Smuż

Położna Oddziałowa:

mgr Katarzyna Kłopocka – Rutka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Kontakt z oddziałem:

Kierownik: (14) 63-15-702
Dyżurka Lekarska: (14) 63-15-709 , (14) 63-15-642
Pielęgniarka Oddziałowa: (14) 63-15-798
Dyżurka Położnych: (14) 63-15-799, (14) 63-15-626
Sekretariat: (14) 63-15-797

Poród rodzinny:

Poród rodzinny – aktualne zasady – plik do pobrania

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział posiada II stopień referencyjności co umożliwia objęcie opieką pacjentki z ciężką patologią ciąży lub zagrażającym porodem przedwczesnym.
Opiekę nad wcześniakiem zabezpiecza Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.
Pracujący tam lekarze specjaliści neonatologii oraz wysokospecjalistyczny sprzęt umożliwiają przeżycie dzieciom z masą urodzeniową poniżej 1000g.
Oddział wykonuje pełną diagnostykę oraz leczenie operacyjne w schorzeniach onkologicznych narządu rodnego. Wykonujemy operacje radykalne w nowotworach złośliwych jajnika, trzonu macicy, szyjki macicy oraz sromu.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Oddział posiada akredytację z zakresu ginekologii i położnictwa oraz onkologii ginekologicznej, umożliwiając odbywanie stażu lekarzom kształcącym się w tych specjalnościach.
W Oddziale wykonuje się wszystkie procedury ginekologiczne:
– operacje onkologiczne,
– laparoskopie,
– histeroskopie,
– kolposkopie,
– zabiegi z użyciem materiałów syntetycznych w operacyjnym leczeniu nietrzymaniu moczu oraz obniżeniu narządu rodnego,
– jest możliwość wykonania badania histopatologicznego śródoperacyjnie.

Oddział dysponuje aparatem USG z funkcją kolorowego Dopplera z głowicami specjalistycznymi oraz aparatami KTG do monitorowania dobrostanu płodu.
Podczas porodu istnieje (całodobowo) możliwość pobrania krwi pępowinowej do bankowania komórek macierzystych.
Bezpieczeństwo w działaniach diagnostyczno – terapeutycznych zapewnia całodobowy dostęp
do pełnoprofilowego zaplecza diagnostycznego w szczególności:
– pracowni analitycznej,
– pracowni mikrobiologicznej,
– stacji krwiodawstwa z bankiem krwi,
– pracowni tomografii komputerowej,
– rezonansu magnetycznego.
Wszyscy lekarze pracujący w Oddziale posiadają specjalizację II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa oraz dodatkowo 3 osoby z zakresu onkologii ginekologicznej,
3 osoby posiadają certyfikat sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Większość położnych pracujących w oddziale, posiada tytuł specjalistki pielęgniarstwa położniczego oraz pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego i sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentek.

Nowoczesna porodówka:

Oddział posiada jeden z najnowocześniejszych bloków porodowych, który wyposażony jest
w profesjonalne łóżka/fotele porodowe oraz wannę do porodów w wodzie. Do dyspozycji pacjentek pozostają 3 jednoosobowe sale porodowe z łazienką, wyposażone w piłki porodowe, materace, drabinki czy worki sako, aby umożliwić rodzącej przybieranie pozycji wertykalnych i zminimalizować odczuwalność bólu podczas porodu.
Nowoczesne łóżka porodowe pozwalają rodzącej wybrać najdogodniejszą pozycję, w której jej dziecko przyjdzie na świat. Każda z sal porodowych posiada stanowisko do resuscytacji noworodka zapewniające bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych komplikacji tuż po porodzie.

Poród w wodzie:

Dzięki zamontowanej, w sali porodowej wannie możliwe jest zanurzenie się w wodzie o odpowiedniej temperaturze, dając rodzącej poczucie rozluźnienia, swobody i lekkości a także powoduje relaksację mięśni dna miednicy i krocza. Efektem takich działań jest szybsze zstępowanie główki w kanale rodnym, złagodzenie bolesności skurczów oraz mniejsze ryzyko urazu tkanek miękkich.
Dla dziecka poród do wody to płynne, bezstresowe przejście „ze środowiska wodnego do wodnego” poprzez stałość temperatury, mniejszy opór tkanek stanowiących kanał rodny, słabsze oddziaływanie hałasu i światła.

Znieczulenie porodu:

Odpowiadając na potrzeby rodzących kobiet stosowane są różne metody łagodzenia bólu porodowego. Przy tzw „bólach krzyżowych” pomaga zastosowanie elektrostymulatora Mama Tens, który dzięki przezskórnej stymulacji nerwów pobudza organizm do naturalnej ochrony przed odczuwaniem bólu. Inną formą łagodzenia bólu porodowego jest znieczulenie wziewne gazem „rozweselającym” lub znieczulenie zewnątrzoponowe.

Okołoporodowa opieka nad matką i dzieckiem:

Rodząca może przebywać na porodówce sama lub z osobą towarzyszącą, pod troskliwą opieką położnej. W czasie porodu stosowana jest psychoprofilaktyka bólu porodowego, techniki oddechowe i relaksacyjne, immersja wodna oraz muzykoterapia.
Po urodzeniu położna kładzie noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, aby zapewnić im pierwszy kontakt „skóra do skóry”. Czas i długość tego kontaktu są uzależnione od stanu ogólnego noworodka. Odpępnienie noworodka następuje dopiero wtedy, gdy pępowina przestanie tętnić i może tego dokonać ojciec towarzyszący przy porodzie.
Nasz Oddział jako jeden z nielicznych w regionie umożliwia poród drogami natury u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.
Jeżeli noworodek rodzi się drogą cięcia cesarskiego, to w ramach sali operacyjnej zapewnia się matce i dziecku krótki kontakt, który może kontynuować ojciec dziecka poprzez „kangurowanie” do czasu zakończenia cięcia cesarskiego.
Z bloku porodowego pacjentka przekazywana jest na odcinek położnictwa, gdzie przebywa na sali 2 osobowej, mając do dyspozycji łazienkę z prysznicem, sygnalizację przywoławczą oraz TV. Noworodek może przebywać stale z matką jeżeli jego stan zdrowia oraz samopoczucie matki na to pozwali.
Personel oddziału neonatologicznego sprawuje opiekę nad noworodkiem i udziela informacji rodzicom na temat stanu zdrowia ich dziecka. Wsparcie w karmieniu piersią zapewnia personel oddziału położniczego i noworodkowego, opiekujący się matką i dzieckiem, a w szczególnych przypadkach istnieje możliwość konsultacji certyfikowanego doradcy laktacyjnego.

Sala poporodowa rodzinna:

Narodziny dziecka są w życiu rodziny niezwykle ważnym wydarzeniem, potrzebującym warunków intymności oraz empatii dla przeżyć rodzącej. Dlatego w Szpitalu stworzono możliwość aby wraz z pacjentką po porodzie oraz jej nowonarodzonym dzieckiem przebywał ojciec. Do dyspozycji jest obszerna sala z węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym wraz z TV. Pobyt ojca i wyżywienie jest dodatkowo płatne.
Naszym największym atutem jest przyjazny i wykwalifikowany personel, rodzinna atmosfera i doskonały sprzęt.

PORADNIA LAKTACYJNA:

Od 2015 roku funkcjonuje przyszpitalna Poradnia Laktacyjna, z której korzystają zarówno kobiety w okresie laktacji jak i kobiety przygotowujące się do macierzyństwa, bez względu na miejsce porodu (bezpłatnie). Porad udzielają doświadczeni certyfikowani doradcy laktacyjni 3 razy w tygodniu. Termin wizyty/konsultacji dopasowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości każdej z kobiet, dlatego wskazane jest telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty.
Pomocy można szukać pod nr telefonu 502 546 802..

Poradnia czynna jest 3 dni w tygodniu: poniedziałki (12:00-15:00) , środy (15:30-18:30) i piątki (10:00-13:00)

SZKOŁA RODZENIA:

Szkoła Rodzenia funkcjonuje od 1996 roku. Do tej pory przygotowała do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka ponad 1000 par oczekujących narodzin swojego dziecka. Uczestnikom naszej Szkoły oferujemy profesjonalną opiekę: zajęcia prowadzone są przez położne – specjalistki pielęgniarstwa położniczego, posiadające również przygotowanie pedagogiczne oraz przez lekarza pediatrę – specjalistę w dziedzinie neonatologii.
Nadrzędnym celem programowym naszej Szkoły jest kształtowanie nowego modelu przeżywania rodzicielstwa poprzez oddziaływanie słowem, dotykiem, muzykoterapią i wizualizacją a także oswajaniem” miejsca porodu poprzez bezpośredni kontakt z personelem położniczym i topografią bloku porodowego (zwiedzanie oddziału).
W programie kursu poruszane są tematy związane z ciążą, okresem okołoporodowym, laktacją, umacnianiem więzi rodzicielskiej oraz opieką nad noworodkiem przekazywane w formie prelekcji, pogadanek, filmów instruktażowych, prezentacji multimedialnych i warsztatów. Uczestnicy rozpoczynając kurs otrzymują szczegółowy harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe, stanowiące uzupełnienie i podsumowanie przekazanych treści, a na zakończenie pamiątkowy certyfikat oraz bezpłatne pakiety do pielęgnacji noworodka.
Kurs w naszej Szkole jest BEZPŁATNY i trwa 7-8 tygodni (14-16 godzin).
Zajęcia odbywają się w dwóch odrębnych grupach:
I grupa prowadzona przez położne A. Mitera i M. Synowiec
– wtorki od 17:00 do 19:00,
II grupa prowadzona przez położne H. Mazur i K. Kłopocka-Rutka
– czwartki od 17:00 do 19:00
Dodatkowo na życzenie uczestników organizowane są zajęcia z I pomocy.
Zapisy: prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie udziału w kursie pod numerem:
14 63 15 798 – dni powszednie między 7:00 a 14:00
696 372 722 – godz. popołudniowe – koordynator szkoły rodzenia K. Kłopocka-Rutka..

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DO PORODU:

Wybierając się do porodu, należy zabrać ze sobą do szpitala:

1. Dokumenty i wyniki badań:

  • dokument stwierdzający tożsamość (jeśli zmiana nazwiska to odpis aktu małżeństwa)
  • karta przebiegu ciąży,
  • potwierdzona grupa krwi + czynnik Rh z przeciwciałami odpornościowymi
  • ostatnie wyniki badań (morfologia, mocz, HbsAg, WR oraz inne istotne dla przebiegu ciąży)
  • wynik badania wymazu z dróg rodnych w kierunku nosicielstwa GBS
  • DO PORODU NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE DO SZPITALA

2. Rzeczy osobiste dla rodzącej:

a) do porodu:

 • wygodna, luźna koszula nocna lub obszerny, długi podkoszulek (dla własnego komfortu 2szt)
 • jeśli planowany jest poród do wody dodatkowo top lub krótki podkoszulek,
 • szlafrok, skarpetki, pantofle, klapki pod prysznic,
 • kosmetyki i przybory toaletowe (wg własnych potrzeb),
 • 2 ręczniki (kąpielowy i zwykły)
 • woda mineralna niegazowana (mała butelka)
 • USB lub płyta CD z ulubioną muzyką np.: relaksacyjną do muzykoterapii,

b) po porodzie:

 • luźna, rozpinana z przodu koszula nocna, w której wygodnie będzie karmić piersią
  (dla higieny i własnego komfortu 2 szt),
 • biustonosz do karmienia piersią + jednorazowe wkładki laktacyjne do biustonosza),
 • jednorazowe majtki siatkowe lub kilka par bawełnianych,
 • żel do higieny intymnej używany do tej pory, miękki ręcznik jednorazowy do osuszania krocza,
 • woda mineralna niegazowana (2 duże butelki – możliwość zakupienia w sklepiku szpitalnym)

3. Rzeczy osobiste dla ojca (w przypadku porodu rodzinnego)

 • obuwie na zmianę (pantofle/klapki własne lub wypożyczone bezpłatnie przez oddział)
 • jednorazowe ubranie do porodu (bezpłatnie dostarcza oddział)
 • jeśli planowane jest cięcie cesarskie i ojciec chce „kangurować” noworodka, wygodna będzie rozpinana koszula,
 • jedzenie i napoje (wg własnego uznania),
 • telefon komórkowy, ładowarka, aparat fotograficzny,
 • Na czas porodu w ramach Bloku Porodowego do dyspozycji ojca szafka na rzeczy osobiste zamykana na klucz.

4. Rzeczy dla dziecka:

 • NIE MA POTRZEBY PRZYNOSZENIA ŻADNYCH UBRANEK, PIELUCH ANI KOSMETYKÓW DLA DZIECKA – podczas pobytu w szpitalu wszystko co jest potrzebne do pielęgnacji noworodka zapewnia oddział.
lightbox