Oddział Leczniczo-Zabiegowy

Usługa jest skierowana do Pacjentów:

  • zainteresowanych zabiegiem komercyjnym,

  • zakwalifikowanych do zabiegu komercyjnego

Ścieżka Pacjenta – krok po kroku do pełnej satysfakcji

1. Wizyta kwalifikacyjna u Lekarza:

Na początku nasi specjaliści oceniają stan zdrowia Pacjenta i dobierają metodę leczenia. Szczegółowo informują również o spodziewanych efektach leczenia oraz o ewentualnym ryzyku powikłań.
Na wizytę Pacjent zgłasza się z wcześniejszymi wynikami badań oraz konsultacji, które posiada.

 2. Zgoda na leczenie

Jeśli proponowany model leczenia jest zgody z oczekiwaniami Pacjenta, wówczas Pacjent potwierdza chęć leczenia w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Klinika Neurochirurgii:

Oddział Urologii:

Pacjent otrzymuje komplet informacji o warunkach leczenia, formalnościach związanych z przyjęciem do szpitala. Otrzymuje szacunkowy koszt oraz zaproponowany/ustalony termin zabiegu.

 3. Potwierdzenie terminu

Termin zabiegu dostosowywany jest do potrzeb Pacjenta. W okresie około 7 dni przed zabiegiem, koordynator kontaktuje się z Pacjentem potwierdzając termin oraz godzinę przyjęcia do szpitala.

 4. Przyjęcie do Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza

Pacjent w wyznaczonym dniu oraz o umówionej godzinie zgłasza się do Szpitala, gdzie koordynatorzy przeprowadzają go przez procedurę przyjęcia do szpitala. Rejestrują Pacjenta oraz załatwiają wszelkie niezbędne formalności związane z pobytem w naszej placówce. Następnie koordynator odprowadza Pacjenta na Oddział Leczniczo-Zabiegowy.

CENNIK

UMOWA