Szpital

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa małopolskiego. Prowadzi lecznictwo stacjonarne na prawie 580 łóżkach. Większość łóżek szpitalnych to łóżka o charakterze ostrym, z 23 oddziałów, 12 ma charakter zabiegowy.

Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do województwa Podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. Szpital prowadzi 27 Specjalistycznych Poradni Konsultacyjnych, w których udzielane są świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ, a także kierowanych przez lekarzy innych placówek leczniczych. Dodatkowo udzielane są świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Na rzecz podstawowej działalności Szpitala pracują: Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Medycznej wraz z Zespołem Radiologii Zabiegowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna. Intensywnie rozwijane są dziedziny medycyny, takie jak – neurochirurgia, kardiologia inwazyjna, leczenie onkologiczne w ramach Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego oraz psychiatria w ramach Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Tarnowski Szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Jednak największym „majątkiem” jest wysoko wykwalifikowana kadra.

Szpital wczoraj i dziś

Misja szpitala

Dyrekcja

Administracja

Struktura organizacyjna

Zintegrowany system zarządzania

Oferty pracy

Staże | Praktyki studenckie

Dla pracowników

Rada Pracowników

Deklaracja dostępności

Cyberbezpieczeństwo