CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Kierownik Oddziału:

lek. med. Krystyna Sośniak – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Asystenci:

lek. med. Dorota Fryc
dr n. med. Adam Ożóg
lek. med. Krzysztof Iwański
lek. med. Oskar Zgraj
lek. med. Anna Filipek
dr n. med. Stanisław Zieliński
lek. med. Marcin Knap

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Bernadetta Kania – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-874
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-463 , (14) 63-15-866
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-869
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-884 , (14) 63-15-867
Sekretariat:   (14) 63-15-871

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla miasta i całego powiatu Tarnowskiego i zajmuje się leczeniem dzieci do 18 roku. Dzieci mogą przebywać w Oddziale przez całą dobę z rodzicami. Dla matek karmiących wydzielone są osobne sale. Dzieci posiadają własną salę zabaw oraz przyszpitalną szkołę. Oddział jest uczestnikiem akcji „szpital z sercem” prowadzonej przez Gazetę Wyborczą i Telekomunikację Polską.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Dzięki dostępności wyposażonych w najnowszy sprzęt pracowni diagnostycznych, w tym TK, MR, USG, scyntygrafii i pracowni endoskopowej mamy możliwość znacznego skrócenia czasu diagnostyki i tym samym leczenia pacjentów w Oddziale. Zabiegi planowane w większości przypadków prowadzone są w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”, gdzie pacjent po kilku godzinach od zabiegu wraca do domu. Taki tryb operacji wpływa korzystnie zarówna dla pacjenta jak i rodziców, zmniejszając ryzyko stresu i dodatkowego zakażenia związanego z pobytem w szpitalu.

W zakres pracy Oddziału wchodzą niektóre zagadnienia chirurgii noworodka, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii dziecięcej, kompleksowe leczenie oparzeń, chirurgii tkanek miękkich, chirurgii rekonstrukcyjnej, chirurgii przewodu pokarmowego.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania lekarzy jest:
– Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, leczenie oparzeń z zastosowaniem najnowszych materiałów opatrunkowych oraz przeszczepów skóry.
– Chirurgia małoinwazyjna – laparoskopia diagnostyczna i lecznicza – usunięcie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, torbieli jajników, żylaków powrózka nasiennego i inne.