Centralna Pracownia Endoskopii

Kierownik Centralnej Pracowni Endoskopii:

lek. med. Agnieszka Nowak – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Lekarze z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć:

dr n. med. Stanisław Łata

Lekarze z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Onkologicznej:

lek. med. Jacek Karaś
lek. med. Robert Dziekan
lek. med. Jacek Stanula
lek. med. Damian Kołodziej
lek. med. Jacek Marczyński
lek. med. Krzysztof Kot
lek. med. Paweł Sobieraj

Lekarze z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologi z Ośrodkiem Dializ:

lek. med. Adrian Wróżek

Pielęgniarki endoskopowe zatrudnione w Centralnej Pracowni Endoskopii:

Katarzyna Wieloch – Cholewa
Kinga Łabno
Katarzyna Morga
Elżbieta Karagicz

Wszyscy lekarze posiadają certyfikaty we wszystkich rodzajach zabiegów endoskopowych, natomiast zatrudnione pielęgniarki ukończyły kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii.

Kontakt:

Rejestracja: (14) 63-15-859

Pokój badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: (14) 63-15-144
Pokój badań ECPW: (14) 63-15-143

Przygotowanie pacjenta do badania:

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII – PROGRAM

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII – NFZ

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO GASTROSKOPII

Profil, specyfika Pracowni:

Centralna Pracownia Endoskopii swoją działalność rozpoczęła w lutym 2006 roku. Wcześniej badania/zabiegi endoskopowe wykonywane były w dwóch odrębnych gabinetach, funkcjonujących w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć oraz Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Ponadto do zabiegów ECPW wykorzystywane były sale zabiegowe Bloku Operacyjnego. Obecnie Centralna Pracownia Endoskopii stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną Szpitala, w skład której wchodzą trzy profesjonalne pokoje badań:

 • pokój badań górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • pokój badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • pokój zabiegów ECPW (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej)

Pracownia posiada nowoczesny sprzęt endoskopowy:

 • cztery videogastroskopy (w tym jeden zabiegowy dwukanałowy)
 • trzy videokolonoskopy
 • dwa duodenoskopy
 • jeden rektoskop
 • jeden cholangioskop
 • aparat Rtg z ramieniem C
 • cztery kolumny endoskopowe
 • dwie jednostanowiskowe automatyczne myjnie endoskopowe
 • dwie diatermie
 • dwa kardiomonitory

Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek endoskopowych stanowi największą zaletę CPE zapewniając w ten sposób wysoki standard badań i ich bezpieczeństwo oraz gwarantując im wszechstronną pomoc z racji lokalizacji CPE w dużym wielospecjalistycznym Szpitalu. Nowoczesny sprzęt i komfortowe warunki pobytu minimalizują potencjalny dyskomfort i stres związany z badaniami.

CPE spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. „w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. Powyższe czynniki pozwalają też na zwiększenie ilości wykonywanych badań i zabiegów endoskopowych nie tylko u pacjentów hospitalizowanych, ale również ambulatoryjnych.

W ramach umowy z NFZ od marca tego roku (na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty) wykonywane są badania gastroskopowe i kolonoskopowe.

Utworzenie CPE zapewnia pacjentom dostęp do pełnego wachlarza specjalistycznych badań i zabiegów endoskopowych. Najczęściej wykonywane są gastroskopie i kolonoskopie diagnostyczne. czasem rektoskopie. podczas których w razie potrzeby ze zmian patologicznych pobierane są wycinki do oceny histopatologicznej lub w celu wykrycia Helicobakter pylorii za pomocą testu urazowego (w czasie gastroskopii).

Oprócz endoskopii diagnostycznej wykonywane są też badania endoskopowe terapeutyczne (zabiegowe), które są mniej inwazyjne od tradycyjnego leczenia operacyjnego i często pozwalają na uniknięcie otwartego zabiegu chirurgicznego. Procedury zabiegowe wykonywane w CPE to m.in.:

 • tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego
 • opaskowanie żylaków przełyku
 • usuwanie ciał obcych
 • zakładanie i usuwanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)
 • rozszerzanie zwężeń przełyku, wpustu i odźwiernika
 • zakładanie protezy do przełyku
 • polipektomie
 • ECPW z usunięciem kamieni z dróg żółciowych
 • ECPW z założeniem protezy sztywnej do dróg żółciowych
 • ECPW z założeniem stentu samorozprężalnego do dróg żółciowych
 • ECPW z założeniem protezy sztywnej lub stentu samorozprężalnego przezwątrobowo
 • wprowadzenie sondy do jelita czczego w celu odżywiania dojelitowego chorych

CPE zlokalizowana jest na parterze pawilonu A (obok Pracowni Rezonansu Magnetycznego). Planowe badania endoskopowe u pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.35. Badania / zabiegi w trybie pilnym w godzinach pracy Pracowni zgłaszane są personelowi telefonicznie. Natomiast w godzinach od 15.00 do 7.00 oraz w weekendy i święta po wezwaniu przez lekarza chirurga pielęgniarki dyżurującej pod telefonem.

lightbox