NOWORODKÓW Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA

Kierownik Oddziału:

lek. med. Marta Król – specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Anna Kozaczka-Kuta – specjalista w dziedzinie neonatologii

Asystenci:

lek. med. Katarzyna Cholewa
lek. med. Joanna KrzysztoforskaGacoń
lek. med. Grażyna Knybel
lek. med. Karolina Srebro

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Kula – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik: (14) 63-15-802
Dyżurka Lekarska: (14) 63-15-809
Pielęgniarka Oddziałowa: (14) 63-15-898
Dyżurka Pielęgniarska: (14) 63-15-896
Sekretariat: (14) 63-15-897

lightbox

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział II stopnia referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej. Posiada 13 stanowisk intensywnej terapii i opieki o wzmożonej opiece wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt monitorujący, respiratory Babylog 8000 plus, Infant Star 950 z opcją wentylacji wysoką częstotliwością, SIMV, SIPPV, inkubator przewoźny z Infant Flow n CPAP, trzy aparaty Infant Flow, analizator parametrów krytycznych, aparat USG przyłóżkowy .
Oddział otrzymał akredytację do prowadzenia stażu do specjalizacji z pediatrii i neonatologii.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Oddział zajmuje się leczeniem stanów patologicznych okresu noworodkowego noworodków od 28 tyg. ciąży z masą ciała powyżej 1000 g; takich jak zespoły zaburzenia oddychania, wrodzone i nabyte infekcje o ciężkim przebiegu, żółtaczki okresu noworodkowego o różnym nasileniu włącznie z przeprowadzaniem transfuzji wymiennych, prowadzimy żywienie pozajelitowe drogą cewników centralnych i monitorowanie gazometryczne z linii tętniczych.