Kaplica szpitalna

Kaplica szpitalna pw. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.