CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII Z OŚRODKIEM DIALIZ

Kierownik Oddziału:

lek. med. Adam Smołucha – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Stanisława Zabawa-Hołyś –  specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii

Koordynator ds Transplantacji:

dr n. med. Antoni Sydor – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii

Asystenci:

lek. med. Agnieszka Sandheim
dr n. med. Józef Rosa
lek. med. Jacek Pikul
lek. med. Mikołaj Michno
lek. med. Olha Demykh
lek. med. Denys Dubovytskyi
lek. med. Viktopiia Oleksiuk
lek. med. Yury Datsenka
lek. med. Adam Tworek
lek. med. Agata Januś

Rezydenci:

lek. med. Klaudia Drozd
lek. med. Dorota Ciastoń – Mogilska

P.O. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Magdalena Malik – Kras – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka Koordynująca – Ośrodek Dializ:

mgr Dorota Dubiel – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-550
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-555
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-551
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-554
Sekretariat: tel/fax   (14) 63-15-553

Kontakt z Ośrodkiem Dializ:

Sekretariat / Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-331 , (14) 63-15-442
Pielęgniarka Koordynująca:   (14) 63-15-440
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-330

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział posiada 35 łóżek, natomiast Ośrodek Dializ dysponuje 15 stanowiskami do hemodializy. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, z chorobami układowymi, chorobami nowotworowymi i innymi.
Główny profil oddziału stanowią choroby nerek (zakażenia układu moczowego, zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenia nerek, kamica nerkowa, nefropatie toksyczne ( w tym polekowe), nadciśnienie tętnicze nerkopochodne, ostra i przewlekła niewydolność nerek). W Oddziale hospitalizowanych jest rocznie 1200-1500 chorych a w Ośrodku Dializ wykonywanych jest prawie 12 000 hemodializ rocznie. Oddział oraz Ośrodek Dializ wykonują świadczenia z zakresu nefrologii i dializoterapii dla chorych z terenu dawnego województwa tarnowskiego (tj. dla powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Na Oddziale jak i w Ośrodku Dializ pracuje doświadczony, świetnie wyszkolony zespół lekarzy i pielęgniarek. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży cząstkowych z nefrologii.

Konsultacyjna Poradnia Nefrologiczna stanowi integralną część Oddziału. Udzielane są w niej porady i konsultacje u pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o diagnostyczne pracownie szpitalne. Biopsje nerek oceniane są w Zakładzie Patomorfologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.