KARDIOLOGII

Kierownik Oddziału:

lek. med. Jarosław Blicharz – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Krystyna Moskal – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Asystenci:

lek. med. Tomasz Kozioł
lek. med. Alicja Zając – Leśniak
lek. med. Klaudiusz Bednarski
lek. med. Anna Szwiec
lek. med. Jacek Karasiński
lek. med. Wiesław Banaś
lek. med. Rafał Witkowski
lek. med. Wojciech Dziadek
lek. med. Agnieszka Pasiowiec
lek. med. Bogdan Januś
lek. med. Krzysztof Bielamowicz

Rezydenci:

lek. med. Michał Czapliński
lek. med. Piotr Łaciak

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Kułaga – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Personel pielęgniarski:

W Oddziale Kardiologii pracuje 43 pielęgniarki posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra w innej dziedzinie mającej zastosowanie przy udzielaniu świadczeń medycznych lub tytuł licencjata pielęgniarstwa. Ponadto pielęgniarki ukończyły kursy specjalizacyjne z zakresu wykonywania i interpretacji EKG, reanimacji i resuscytacji, a także specjalizacje z pielęgniarstwa kardiologicznego, zachowawczego anestezjologii i intensywnej terapii i pielęgniarstwa ratunkowego. W Pracowni Angiokardiografii i Elektroterapii pracują pielęgniarki posiadające stosowne certyfikaty niezbędne do asystowania przy zabiegach koronarografii, koronaroplastyki, implantacji rozruszników, zabiegach elektrofizjologii i ablacji. W Oddziale Kardiologii prowadzona jest indywidualizacja opieki pielęgniarskiej.

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-725
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-449 , (14) 63-15-450
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-458
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-457
Sekretariat:   (14) 63-15-518

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział kardiologii Szpitala Św. Łukasza jest jedynym pełnoprofilowym oddziałem z Ośrodkiem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Tarnowie. Wyposażony w nowoczesny sprzęt do badań nieinwazyjnych jak aparaty echokardiograficzne Siemens CV-70, i SC 2000 z pełnym zakresem możliwości diagnostycznych w tym badań przezprzełykowych, zestaw prób wysiłkowych z bieżnią ruchomą firmy Marquet, aparatami EKG, 24 godzinnym zapisem EKG oraz ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Diagnostyka inwazyjna to pracownia Angiokardiografii w której wykonywane są badania koronarograficzne oraz plastyki naczyń wieńcowych z możliwością oceny rezerwy wieńcowej. Pracownia pełni 24 godzinny dyżur zawałowy.
Diagnostyka inwazyjna to także Pracownia Elektroterapii gdzie implantowane są wszystkie typu
rozruszników serca w tym rozruszniki resynchroniuzujace, kardiowertery- defibrylatory, a także wykonywane są badania elektrofizjologiczne i ablacje zaburzeń rytmu serca. W Oddziale pracuje wykształcona kadra lekarsko-pielęgniarska, 9 kardiologów a pozostali asystenci są w trakcie specjalizacji z kardiologii. W oddziale specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych uzyskało kilkudziesięciu lekarzy. Oddział posiada akredytację specjalizowania z chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracujące w Oddziale pielęgniarki ukończyły kurs specjalistyczny z wykonywania i interpretacji zapisu EKG, posiadają tytuł licencjata, a wiele z nich tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra promocji zdrowia ze specjalizacją lub po kursach w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, kardiologicznego, zachowawczego, anestezjologii i intensywnej terapii. Wszystkich pacjentów diagnozowanych i leczonych w Oddziale Kardiologii kierujemy do lekarzy rodzinnych z zaleceniami dalszej opieki.

Oddział Kardiologii jest oddziałem pełnoprofilowym liczący 35 łóżek w tym 6 łóżek Intensywnej terapii Kardiologicznej. Oddział składa się z:

  • Oddziału Kardiologii
  • Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  • Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
  • Pracowni Angiokardiografii
  • Pracowni Elektroterapii
  • Poradni Kardiologicznej
  • Wyposażenie oddziału w sprzęt do diagnostyki nieinwazyjnej – echo serca , zestaw wysiłkowy z bieżnią, zestaw 24 godzinnego EKG metodą Holtera, Holter ciśnieniowy, wszystkie typy programatorów do kontroli rozruszników serca oraz kardiowerterów- defibrylatorów, aparat do stymulacji przezprzełykowej , spirometria.
  • Oddział posiada zakład hemodynamiki gdzie wykonywane są zabiegi koronarografii oraz koronaroplastyki wieńcowej.
  • Własna sala operacyjna służąca do implantacji rozruszników serca wszystkich typów: jednojamowych, dwujamowych , rozruszniki resynchronizujące, kardiowertery- defibrylatory
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – wyposażony w nowoczesny sprzęt firmy Phillips.
  • Oddział ma możliwość diagnostyki elektrofizjologicznej,
  • Oddział posiada akredytacje do specjalizowania z zakresu chorób wewnętrznych , kardiologii oraz odbywania stażów cząstkowych z kardiologii do innych specjalizacji.

Perspektywy rozwoju:

Rozwój diagnostyki naczyniowej – plastyki tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych oraz biodrowych biodrowych kończyn dolnych.
Poradnia kardiologiczna ; Prowadzi kontrole stymulatorów serca oraz konsultacje kardiologiczne dla chorych kierowanych z POZ.