DZIECIĘCY

Kierownik Oddziału:

lek. med. Grażyna Zawada – specjalista w dziedzinie pediatrii

Asystenci:

lek. med. Ewa Ramżyńska
lek. med. Jolanta Gałkiewicz
lek. med. Ewelina Cieśla
lek. med. Dorota Sak-Rusek
lek. med. Anna Szarek
lek. med. Maciej Walczak

Rezydenci:

lek. med. Aleksandra Czaplińska
lek. med. Beata Kuraś
lek. med. Aleksandra Łuczkowiec
lek. med. Natalia Sacharczuk – Skrobiś
lek. med. Angelika Witkowski
lek. med. Monika Szatko

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Barbara Tyburowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-381
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-383
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-873
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-876
Sekretariat:   (14) 63-15-382

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział wieloprofilowy, asystenci ze specjalizacjami z pediatrii, gastroenterologii, diabetologii, neurologii hematologii i kardiologii. Codzienne konsultacje neurologa dziecięcego. Oddział posiada możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni Gastrologicznej oraz Hematologicznej.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Diagnostyka i leczenie są prowadzone z wykorzystaniem możliwości, które dają pracownie diagnostyczne szpitala: analityczna, bakteriologiczna, serologiczna, immunologiczna, histo-patologiczna, radiologiczna z badaniem tomografii komputerowej i scyntygrafii oraz z pracownia EEG.

Perspektywy rozwoju:

Planowane jest uruchomienie ambulatorium Pediatrycznego z Oddziałem Dziennego Pobytu.