CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Centrum Zdrowia Psychicznego

W zgodzie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia na lata 2017-2022 Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przystąpił do pilotażowego programu w ramach którego zostało utworzone Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).

Pilotażowe Centrum Zdrowia Psychicznego przygotowane jest dla Pacjentów z terenu miasta Tarnów powyżej 18 roku życia.

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego wchodzi:

• Oddział Psychiatryczny
• Oddział Dzienny Psychiatryczny
• Poradnia Zdrowia Psychicznego
• Zespół Leczenia Środowiskowego
• Izba Przyjęć

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynujący (PZK):

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynujący to miejsce gdzie dokonuje się pierwsza segregacja pacjentów z uwagi na stan zdrowia i ewentualna kwalifikacja do dalszego leczenia ambulatoryjnego / środowiskowego lub stacjonarnego.

Każdy Pacjent chcący skorzystać z pomocy w ramach CZP powinien skontaktować się z PZK.

Kontakt:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynujący czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Dane kontaktowe: (14) 63-15-135