PSYCHIATRYCZNY DZIENNY

Personel:

lek. Ines Szczepańska – Kierownik Oddziału Psychiatrycznego, specjalista w dziedzinie psychiatrii

mgr Katarzyna Nowicka – Mleczko – psycholog, psychoterapeuta

mgr Marta Sumara – psycholog, psychoterapeuta

mgr Natalia Moczyróg-Mikoś – psycholog

mgr piel. Ewelina Dec – pielęgniarka koordynująca, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Anna Mazanek – terapeuta zajęciowy

Agnieszka Nazimek – psychoterapeuta

Kontakt z Oddziałem, godziny pracy:

Telefon kontaktowy czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 13:00   –    (14) 63-15-134
Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pełny cykl terapeutyczny trwa 12 tygodni, istnieje możliwość powtarzania takich cykli przy zachowaniu 14-dniowej przerwy pomiędzy nimi.

Skierowanie:

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza:

  • podstawowej opieki zdrowotnej
  • z poradni psychiatrycznej

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej.

Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:
* psychoterapię indywidualną i grupową,
* specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
* specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
* treningi poznawcze – ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
* treningi umiejętności społecznych,
* treningi asertywności i komunikacji,
* treningi inteligencji emocjonalnej,
* zajęcia psychoedukacyjne,
* terapię zajęciową,
* arteterapię – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
* ludoterapię – zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
* filmoterapię – zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową
* biblioterapię – zajęcia grupowe z książką,
* zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
* psychorysunek,
* treningi kulinarne,
* zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
* spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć:

Poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów i zachowań chorobowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.