Badania komercyjne

Badania komercyjne
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, kierując się gotowością do poprawy dostępności i bezpieczeństwa Pacjentów i ich rodzin organizuje możliwość udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie oprócz swojej podstawowej działalności medycznej, podczas której zabezpiecza Pacjentom świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, realizuje także odpłatne udzielanie świadczeń medycznych.

Badania komercyjne (odpłatne) są dla osób rezygnujących z badania współfinansowanego przez NFZ, obcokrajowców, pacjentów nie posiadających ubezpieczenia oraz wszystkich pacjentów którzy ze względu na dolegliwości bólowe deklarują potrzebę wykonania badania.

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII

ODDZIAŁ LECZNICZO – ZABIEGOWY