Badania komercyjne

Badania komercyjne
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, kierując się gotowością do poprawy dostępności i bezpieczeństwa Pacjentów i ich rodzin organizuje możliwość udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie oprócz swojej podstawowej działalności medycznej, podczas której zabezpiecza Pacjentom świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, realizuje także odpłatne udzielanie świadczeń medycznych.

Badania komercyjne (odpłatne) są dla osób rezygnujących z badania współfinansowanego przez NFZ, obcokrajowców, pacjentów nie posiadających ubezpieczenia oraz wszystkich pacjentów którzy ze względu na dolegliwości bólowe deklarują potrzebę wykonania badania.
Lekarz udzielający świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ustala postępowanie lecznicze pacjentowi nieubezpieczonemu (kończy postępowanie lecznicze w SOR i/lub kieruje na oddział szpitalny i/lub dalsze leczenie ambulatoryjne). Cenniki świadczeń dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPII

ODDZIAŁ LECZNICZO – ZABIEGOWY