Cennik – RTG

RTG

Nazwa badania

Cena (zł)

Radiografia, żuchwa PA i obie skośne (3 zdjęcia)

80,00

Radiografia, twarzoczaszka, rzut półosiowy PA i boczny (2 zdjęcia)

60,00

Radiografia, oczodoły PA lub AP i boczny

60,00

Radiografia, zatoki przynosowe PA

40,00

Radiografia, nos

40,00

Radiografia, gardło lub odcinek szyjny przełyku

40,00

Radiografia, oko celem wykrycia ciała obcego

60,00

Radiografia, czaszka 2 projekcje

50,00

Radiografia, czaszka 4 projekcje

80,00

Radiografia, stawy skroniowo-żuchwowe

80,00

Radiografia, klatka piersiowa, projekcja PA

60,00

Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcje PA i boczne

50,00

Radiografia, klatka piersiowa w pozycji leżącej

50,00

Radiografia, klatka piersiowa, celowane na szczyty

50,00

Radiografia, żebra, jednostronne, AP i skośne

60,00

Radiografia, żebra, obustronne, 3 projekcje PA i skośne

80,00

Radiografia, mostek 2 projekcje

60,00

Radiografia, kręgosłup szyjny AP + bok

60,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, ząb obrotnika (1 zdjęcie)

60,00

Radiografia, kręgosłup C, czynnościowe

60,00

Radiografia, kręgosłup piersiowy AP, bok

60,00

Radiografia, kręgosłup TH7-L5 AP, bok

60,00

Radiografia, kręgosłup L-S AP+bok

60,00

Radiografia, kręgosłup celowane L5-S1

60,00

Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy w pozycji stojącej (skolioza)

60,00

Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok

60,00

Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe AP, skosy

90,00

Radiografia, miednica AP

50,00

Radiografia, spojenie łonowe

50,00

Radiografia, kręgosłup L-S czynnościowe

80,00

Radiografia, stawy biodrowe, AP

50,00

Radiografia, staw biodrowy, AP

50,00

Radiografia, staw biodrowy, osiowe

50,00

Radiografia, kość udowa AP, bok

60,00

Radiografia, stawy kolanowe AP, boczne

60,00

Radiografia, staw kolanowy tunelowe

50,00

Radiografia, stawy kolanowe AP bok na stojąco

60,00

Radiografia, stawy kolanowe AP boczne

60,00

Radiografia, rzepka, osiowe

40,00

Radiografia, kość podudzia, AP, bok

60,00

Radiografia, staw skokowy AP, bok

60,00

Radiografia, kość piętowa, bok

40,00

Radiografia, kość piętowa, osiowe

40,00

Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skos

60,00

Radiografia, stopa, AP, bok na stojąco

70,00

Radiografia, śródstopie, AP, skos

60,00

Radiografia, palec stopy AP, bok

60,00

Radiografia, łopatka AP i styczne

60,00

Radiografia, obojczyk PA

50,00

Radiografia, staw ramienny, AP

50,00

Radiografia, staw ramienny, projekcja Y

50,00

Radiografia, kość ramienna AP, bok

60,00

Radiografia, staw łokciowy AP, bok

60,00

Radiografia, kość przedramienia AP, bok

60,00

Radiografia, kość nadgarstka AP, bok

60,00

Radiografia, kość nadgarstka łódeczkowata

50,00

Radiografia, ręce, porównawcza, PA i boczna

60,00

Radiografia, ręka grzbietowo-dłoniowe, skos

60,00

Radiografia, ręka, bok

40,00

Radiografia, kciuk AP i bok

60,00

Radiografia, palce ręki 2-5, PA i bok

60,00

RTG dzieci

Nazwa badania

Kod ICD9

Cena (zł)

Radiografia, czaszka, projekcja AP/PA

50,00

Radiografia, czaszka, projekcja boczna

50,00

Radiografia, twarzoczaszka, jedna projekcja

50,00

Radiografia, twarzoczaszka, dwie projekcje

80,00

Radiografia, twarzoczaszka, osiowe

50,00

Radiografia, kość potyliczna, projekcja Towna

50,00

Radiografia, zatoki, projekcja PA/AP

50,00

Radiografia, oczodoły, projekcja PA

50,00

Radiografia, oczodoły, dwie projekcje, poszukiwanie ciała obcego

70,00

Radiografia, nos, projekcja boczna

50,00

Radiografia, nosogardło, projekcja boczna

50,00

Radiografia, żuchwa, jedna projekcja

50,00

Radiografia, żuchwa, dwie projekcje

80,00

Radiografia, jama brzuszna, w pozycji leżącej AP/PA

50,00

Radiografia, jama brzuszna, w pozycji stojącej PA/AP

50,00

Radiografia, klatka piersiowa, PA/AP

50,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, AP + boczne

60,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, boczne, pozycja neutralna

50,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, boczne, czynnościowe

60,00

Radiografia, kręgosłup jeden lub kilka odcinków PA/AP

60,00

Radiografia, kręgosłup jeden lub kilka odcinków boczne

60,00

Radiografia, ręki projekcja PA

40,00

Radiografia, ręki projekcja boczna

40,00

Radiografia, ręce porównawcze

50,00

Radiografia, kości przedramienia AP + boczne

60,00

Radiografia, staw łokciowy AP + boczne

60,00

Radiografia, staw ramienny, AP

50,00

Radiografia, bark, AP

50,00

Radiografia, kończyna górna, jedna projekcja AP

50,00

Radiografia, kończyna górna, dwie projekcje AP + bok

60,00

Radiografia, obojczyk, AP

50,00

Radiografia, mostek, dwie projekcje

70,00

Radiografia, żebra jednostronnie, dwie projekcje

60,00

Radiografia, stopa, AP

30,00

Radiografia, stopa, boczne

30,00

Radiografia, bark, AP

50,00

Radiografia, osiowe kości piętowej

50,00

Radiografia, staw skokowy, AP

30,00

Radiografia, staw skokowy, boczne

30,00

Radiografia, staw kolanowy, AP

30,00

Radiografia, staw kolanowy, AP i boczne

60,00

Radiografia, stawy kolanowe, porównawcze AP

50,00

Radiografia, rzepka, jedna projekcja PA

40,00

Radiografia, rzepka, PA i boczne

60,00

Radiografia, kończyna dolna, projekcja AP

50,00

Radiografia, kończyna dolna, AP i boczne

60,00

Radiografia, miednica dzieci starsze

50,00