Cennik – RTG

RTG

Nazwa badania

Cena (zł)

Radiografia, żuchwa PA i obie skośne (3 zdjęcia)

90,00

Radiografia, twarzoczaszka, rzut półosiowy PA i boczny (2 zdjęcia)

70,00

Radiografia, oczodoły PA lub AP i boczny

70,00

Radiografia, zatoki przynosowe PA

50,00

Radiografia, nos

50,00

Radiografia, gardło lub odcinek szyjny przełyku

50,00

Radiografia, oko celem wykrycia ciała obcego

70,00

Radiografia, czaszka 2 projekcje

60,00

Radiografia, czaszka 4 projekcje

90,00

Radiografia, stawy skroniowo-żuchwowe

90,00

Radiografia, klatka piersiowa, projekcja PA

70,00

Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcje PA i boczne

60,00

Radiografia, klatka piersiowa w pozycji leżącej

60,00

Radiografia, klatka piersiowa, celowane na szczyty

60,00

Radiografia, żebra, jednostronne, AP i skośne

70,00

Radiografia, żebra, obustronne, 3 projekcje PA i skośne

90,00

Radiografia, mostek 2 projekcje

70,00

Radiografia, kręgosłup szyjny AP + bok

70,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, ząb obrotnika (1 zdjęcie)

70,00

Radiografia, kręgosłup C, czynnościowe

70,00

Radiografia, kręgosłup piersiowy AP, bok

70,00

Radiografia, kręgosłup TH7-L5 AP, bok

70,00

Radiografia, kręgosłup L-S AP+bok

70,00

Radiografia, kręgosłup celowane L5-S1

70,00

Radiografia, kręgosłup piersiowo-lędźwiowy w pozycji stojącej (skolioza)

70,00

Radiografia, kość krzyżowa i ogonowa AP, bok

70,00

Radiografia, stawy krzyżowo-biodrowe AP, skosy

100,00

Radiografia, miednica AP

60,00

Radiografia, spojenie łonowe

60,00

Radiografia, kręgosłup L-S czynnościowe

90,00

Radiografia, stawy biodrowe, AP

60,00

Radiografia, staw biodrowy, AP

60,00

Radiografia, staw biodrowy, osiowe

60,00

Radiografia, kość udowa AP, bok

70,00

Radiografia, stawy kolanowe AP, boczne

70,00

Radiografia, staw kolanowy tunelowe

60,00

Radiografia, stawy kolanowe AP bok na stojąco

70,00

Radiografia, stawy kolanowe AP boczne

70,00

Radiografia, rzepka, osiowe

50,00

Radiografia, kość podudzia, AP, bok

70,00

Radiografia, staw skokowy AP, bok

70,00

Radiografia, kość piętowa, bok

50,00

Radiografia, kość piętowa, osiowe

50,00

Radiografia, stopa, grzbietowo-podeszwowe, skos

70,00

Radiografia, stopa, AP, bok na stojąco

80,00

Radiografia, śródstopie, AP, skos

70,00

Radiografia, palec stopy AP, bok

70,00

Radiografia, łopatka AP i styczne

70,00

Radiografia, obojczyk PA

60,00

Radiografia, staw ramienny, AP

60,00

Radiografia, staw ramienny, projekcja Y

60,00

Radiografia, kość ramienna AP, bok

70,00

Radiografia, staw łokciowy AP, bok

70,00

Radiografia, kość przedramienia AP, bok

70,00

Radiografia, kość nadgarstka AP, bok

70,00

Radiografia, kość nadgarstka łódeczkowata

60,00

Radiografia, ręce, porównawcza, PA i boczna

70,00

Radiografia, ręka grzbietowo-dłoniowe, skos

70,00

Radiografia, ręka, bok

50,00

Radiografia, kciuk AP i bok

70,00

Radiografia, palce ręki 2-5, PA i bok

70,00

RTG dzieci

Nazwa badania

Kod ICD9

Cena (zł)

Radiografia, czaszka, projekcja AP/PA

60,00

Radiografia, czaszka, projekcja boczna

60,00

Radiografia, twarzoczaszka, jedna projekcja

60,00

Radiografia, twarzoczaszka, dwie projekcje

90,00

Radiografia, twarzoczaszka, osiowe

60,00

Radiografia, kość potyliczna, projekcja Towna

60,00

Radiografia, zatoki, projekcja PA/AP

60,00

Radiografia, oczodoły, projekcja PA

60,00

Radiografia, oczodoły, dwie projekcje, poszukiwanie ciała obcego

80,00

Radiografia, nos, projekcja boczna

60,00

Radiografia, nosogardło, projekcja boczna

60,00

Radiografia, żuchwa, jedna projekcja

60,00

Radiografia, żuchwa, dwie projekcje

90,00

Radiografia, jama brzuszna, w pozycji leżącej AP/PA

60,00

Radiografia, jama brzuszna, w pozycji stojącej PA/AP

60,00

Radiografia, klatka piersiowa, PA/AP

60,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, AP + boczne

70,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, boczne, pozycja neutralna

60,00

Radiografia, kręgosłup szyjny, boczne, czynnościowe

70,00

Radiografia, kręgosłup jeden lub kilka odcinków PA/AP

70,00

Radiografia, kręgosłup jeden lub kilka odcinków boczne

70,00

Radiografia, ręki projekcja PA

50,00

Radiografia, ręki projekcja boczna

50,00

Radiografia, ręce porównawcze

60,00

Radiografia, kości przedramienia AP + boczne

70,00

Radiografia, staw łokciowy AP + boczne

70,00

Radiografia, staw ramienny, AP

60,00

Radiografia, bark, AP

60,00

Radiografia, kończyna górna, jedna projekcja AP

60,00

Radiografia, kończyna górna, dwie projekcje AP + bok

70,00

Radiografia, obojczyk, AP

60,00

Radiografia, mostek, dwie projekcje

80,00

Radiografia, żebra jednostronnie, dwie projekcje

70,00

Radiografia, stopa, AP

40,00

Radiografia, stopa, boczne

40,00

Radiografia, bark, AP

60,00

Radiografia, osiowe kości piętowej

60,00

Radiografia, staw skokowy, AP

40,00

Radiografia, staw skokowy, boczne

40,00

Radiografia, staw kolanowy, AP

40,00

Radiografia, staw kolanowy, AP i boczne

70,00

Radiografia, stawy kolanowe, porównawcze AP

60,00

Radiografia, rzepka, jedna projekcja PA

50,00

Radiografia, rzepka, PA i boczne

70,00

Radiografia, kończyna dolna, projekcja AP

60,00

Radiografia, kończyna dolna, AP i boczne

70,00

Radiografia, miednica dzieci starsze

60,00