Struktura organizacyjna

ZE STATUTU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE:

§ 21.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – lecznictwo stacjonarne świadczy usługi z zakresu całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związanych z stacjonarną, kompleksową opieką medyczną w specjalistycznych dziedzinach medycyny polegającą na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, opieką nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, prowadzeniem działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzeniem różnych form kształcenia podyplomowego.

 

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – lecznictwo stacjonarne działają następujące komórki działalności medycznej:

 

A. Oddziały specjalistyczne:

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 2. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 3. Ginekologiczno – Położniczy z Onkologią Ginekologiczną,
 4. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Onkologią ginekologiczną,
 5. Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
 6. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
 7. Kardiologii:
  .      a) Pododdział Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Angiokardiografii oraz Pracownią Elektroterapii,
  .      b) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
  .      c) Pracownia Kardiologiczna Diagnostyki Nieinwazyjnej,
 8. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Kardiologii,
 9. Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ,
 10. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ,
 11. Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć,
 12. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć,
 13. Urologii,
 14. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Urologii,
 15. Chirurgii Ogólnej,
 16. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej,
 17. Ortopedyczno-Urazowy,
 18. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Ortopedyczno-Urazowy,
 19. Neurochirurgii,
 20. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Neurochirurgii,
 21. Neurologii z Pododdziałem Udarowym:
  .      a) Pododdział Udarowy,
 22. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
 23. Otolaryngologii,
 24. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Otolaryngologii,
 25. Okulistyki,
 26. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Okulistyki,
 27. Dziecięcy,
 28. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Dziecięcego,
 29. Chirurgii Dziecięcej,
 30. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
 31. Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 32. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 33. Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej:
  .      a) Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej,
 34. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologiczne,
 35. Rehabilitacji Dziennej.

 

B. Wspólne komórki zabiegowe i pomocnicze:

 1. Blok Operacyjny,
 2. Apteka,
 3. Zakład Patomorfologii,
 4. Sekcja Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych,

 

§ 22.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – lecznictwo stacjonarne świadczy usługi z zakresu całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związanych z stacjonarną, kompleksową opieką medyczną w specjalistycznych dziedzinach medycyny polegającą na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, prowadzeniem działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzeniem różnych form kształcenia podyplomowego.

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – lecznictwo stacjonarne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii,
 2. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii,
 3. Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 4. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 5. Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii:
  .      a) Zakład Radioterapii,
  .      b) Oddział Radioterapii,
  .      c) Pracownia Brachyterapii,
 6. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Oddziału Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii.

§ 23.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – lecznictwo stacjonarne świadczy usługi z zakresu całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związanych z stacjonarną, kompleksową opieką medyczną w specjalistycznych dziedzinach medycyny polegającą na stacjonarnej terapii uzależnień i współuzależnienia, prowadzeniem działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzeniem różnych form kształcenia podyplomowego.

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – lecznictwo stacjonarne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,
 2. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

§ 24.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – lecznictwo ambulatoryjne świadczy usługi z zakresu udzielaniem specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, udzielania świadczeń konsultacyjnych w przyszpitalnych specjalistycznych poradniach i gabinetach konsultacyjnych, prowadzenia działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzeniem różnych form kształcenia podyplomowego, orzekania jednostce stanie zdrowia,

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące komórki działalności medycznej:

A. Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne:

 1. Chirurgiczna,
 2. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Chirurgicznej,
 3. Chirurgii Dziecięcej,
 4. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Chirurgii Dziecięcej,
 5. Gastroenterologiczna Dziecięca,
 6. Hematologiczna dziecięca,
 7. Neonatologiczna,
 8. Endokrynologiczna,
 9. Hematologiczna,
 10. Kardiologiczna,
 11. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Kardiologicznej,
 12. Ginekologiczno – Położnicza,
 13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Ginekologiczno – Położniczej,
 14. Otolaryngologiczna z Pracownią Audiometryczną,
 15. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej z Pracownią Audiometryczną,
 16. Leczenia Bólu,
 17. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Leczenia Bólu,
 18. Nefrologiczna,
 19. Neurochirurgiczna,
 20. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Neurochirurgicznej,
 21. Neurologiczna,
 22. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Neurologicznej,
 23. Okulistyczna z Pracownią Laserową,
 24. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Okulistycznej z Pracownią Laserową,
 25. Ortopedyczno – Urazowa,
 26. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Ortopedyczno – Urazowej,
 27. Urologiczna,
 28. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Urologicznej,
 29. Rehabilitacyjna,
 30. Laktacyjna,
 31. Gastrologiczna.

 

B. Wspólne komórki zabiegowe i pomocnicze:

 1. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,
 2. Centralna Pracownia USG,
 3. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Centralnej Pracowni USG,
 4. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:
  .      a) Laboratorium Analityczne,
  .      b) Pracownia Mikrobiologii,
 5. Dział Diagnostyki Obrazowej:
  .      a) Pracownia Tomografii Komputerowej,
  .      b) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Pracowni Tomografii Komputerowej,
  .      c) Pracownia Mammografii,
  .      d) Pracownia Angiografii,
  .      e) Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 1,
  .      f) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Pracowni Rezonansu Magnetycznego Nr 1,
  .      g) Pracownia Rezonansu Magnetycznego Nr 2,
  .      h) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Pracowni Rezonansu Magnetycznego Nr 2,
  .      i) Pracownia RTG,
 6. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:
  .      a) Dział fizykoterapii,
  .      b) Dział kinezyterapii,
 7. Centralna Sterylizatornia,
 8. Centralna Pracownia Endoskopii,
 9. Dział Higieny Szpitalnej.

§ 25.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – lecznictwo ambulatoryjne świadczy usługi z zakresu udzielaniem specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, udzielaniem świadczeń konsultacyjnych w przyszpitalnych specjalistycznych poradniach i gabinetach konsultacyjnych prowadzenia działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzenia różnych form kształcenia podyplomowego, orzekania o stanie zdrowia,

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Poradnia Onkologiczna,
 2. Poradnia Radioterapii,
 3. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Radioterapii,
 4. Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 5. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni Chirurgii Onkologicznej,
 6. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
 7. Pracownia Medycyny Nuklearnej.

§ 26.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – lecznictwo ambulatoryjne świadczy usługi z zakresu udzielaniem specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych – terapii uzależnień i współuzależnienia, prowadzenia działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzenia różnych form kształcenia podyplomowego, orzekania o stanie zdrowia,

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

§ 27.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Ośrodek Zdrowia Psychicznego – lecznictwo stacjonarne świadczy usługi z zakresu całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikający z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związanych z stacjonarną, kompleksową opieką medyczną w specjalnych dziedzinach medycyny polegającą na stacjonarnej opiece w zakresie zdrowia psychicznego, prowadzeniem działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzeniem różnych form kształcenia podyplomowego.

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Ośrodek Zdrowia Psychicznego – lecznictwo stacjonarne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Oddział Psychiatryczny,
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny,
 3. Izba Przyjęć.

§ 28.

1).  Jednostka organizacyjna Szpital – Ośrodek Zdrowia Psychicznego – lecznictwo ambulatoryjne świadczy usługi z zakresu udzielania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, z zakresu zdrowia psychicznego, prowadzenia działalności profilaktycznej, oświatowo – zdrowotnej i promocji zdrowia, prowadzenia różnych form kształcenia podyplomowego, orzekania o stanie zdrowia.

2).  W jednostce organizacyjnej Szpital – Ośrodek Zdrowia Psychicznego – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące komórki działalności medycznej:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 2. Poradnia Psychosomatyczna,
 3. Zespół Leczenia Środowiskowego.

§ 29.

1).  Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą także: pion usług niemedycznych, samodzielne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

2).  Schemat organizacyjny Szpitala, stanowiący graficzne odzwierciedlenie treści Statutu, stanowi załącznik do Statutu.

3).  Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora.