OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

12238337_540134729474545_5094882309119273092_2

Budynek Ośrodka Zdrowia Psychicznego jest kolejnym obiektem wchodzącym w całość kompleksu Szpitala. W Ośrodku zlokalizowano:

Izba Przyjęć

Izbę Przyjęć znajdującą się na parterze od strony zachodniej. Posiada niezależne wejście z zewnątrz wraz z zadaszonym podjazdem dla karetek. Główne pomieszczenia Izby Przyjęć to: poczekalnia wraz z rejestracją, pokój badań pokój zabiegowy, izolatka, łazienka pacjentów przystosowana dla niepełnosprawnych, sanitariaty.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego zlokalizowana jest na parterze od strony południowej. Wejście do poradni przewidziano schodami lub pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe pomieszczenia poradni to: rejestracja z poczekalnią, trzy pokoje badań, pokój zabiegowy oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W skład Ośrodka dołączona została dotychczas funkcjonująca Poradnia Psychosomatyczna.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przewidziany jest dla 20 pacjentów. Zlokalizowany jest na parterze od strony wschodniej. Wejście do Oddziału zostało również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe pomieszczenia Oddziału dziennego to: szatnia dla pacjentów, sale terapeutyczne, sala muzykoterapii, dyżurka zespołu terapeutycznego, pokoje psychologa, dyżurka z pokojem dla pielęgniarek, pomieszczenia personelu administracyjnego, kuchnia i zmywalnia, jadalnia, pomieszczenia socjalne i sanitarne personelu, toalety z przystosowaniem dla niepełnosprawnych.

Oddział Stacjonarny Psychiatryczny

Oddział Stacjonarny Psychiatryczny zlokalizowany jest na I i II piętrze Ośrodka i przewidziane są na 35 pacjentów na każdym piętrze. Wejście na Oddziały chronione są drzwiami z kontrolą dostępu. Podstawowe pomieszczenia Oddziału to 13 pokoi 2-łóżkowych oraz pokój 1-łóżkowy – każdy z własną łazienką. W Oddziale znajdują się też 2 pokoje stałej obserwacji 4-łóżkowe z pomieszczeniem umożliwiającym stały nadzór nad przebywającymi w nich pacjentami, sale terapeutyczne, pokój badań, pokój zabiegowy, pokoje psychologa, pokój odwiedzin, sala dziennego pobytu, dyżurka pielęgniarska, dyżurka lekarska, kuchnia i zmywalnia, jadalnia, łazienka pacjentów przystosowana dla niepełnosprawnych, pomieszczenie personelu administracyjnego.
Prawidłową komunikacje pionową zapewniają dwie klatki schodowe z windami przystosowanymi do przewozu pacjentów na łóżkach.

lightbox

Jednym z elementów nowoczesnego podejścia do psychiatrii jest fakt, iż w ramach Ośrodka Zdrowia Psychicznego funkcjonował będzie Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), którego podstawowym celem i ideą działania jest objęcie Chorych opieką na jak najwcześniejszym etapie choroby w ich miejscach zamieszkania, ich środowiskach bez potrzeby separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerywania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym, a który wywołać może u tych chorych dodatkowy stres, jak również pogłębienie schorzenia.

Zespół Leczenia Środowiskowego jest osobnym ośrodkiem kosztów i posiada dwa pokoje do dyspozycji personelu medycznego (pielęgniarki i lekarza). Nie wchodzi w skład Oddziału Dziennego.

Świadczeń medycznych w tutejszym Ośrodku udziela wykwalifikowany personel medyczny. Chcemy realizować nowoczesne podejście do psychiatrii.. Jesteśmy nastawieni na wprowadzenie najbardziej nowoczesnych standardów leczenia zdrowia psychicznego.

Koszty inwestycji:

  • koszt całkowity inwestycji – 22 594 250,00 zł
  • Wkład Samorządu Województwa – 9 709 593,00 zł
  • Wkład MRPO – 10 316 324,52 zł
  • PFRON – 2 186 320,00 zł
  • Szpital – 382 012,48 zł