Misja szpitala

Misja

Dobro chorego naszym najwyższym celem

 

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Mając na uwadze stałe podnoszenie jakości usług, dbałość o środowisko pracy, a także zwiększenie zadowolenia pacjentów i innych interesariuszy, stale identyfikujemy i spełniamy wymagania wynikające z przepisów prawnych i innych, dotyczących jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dążymy do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania:
 • jakością (ISO 9001),
 • bezpieczeństwem i higieną pracy  (PN-N 18001).
Powyższe cele realizujemy poprzez:
 • orientację na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań,
 • ciągłą ocenę i podnoszenie jakości świadczonych usług,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami szpitala, w szczególności podnoszenia kwalifikacji personelu  i unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
 • systematyczny rozwój nowych profili działania, wprowadzenie nowych technologii dla skutecznego leczenia pacjentów i jako odpowiedź na konkurencyjność rynku usług medycznych,
 • uświadamianie i zaangażowanie pracowników do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • prowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  

  Przyjmując odpowiedzialność za wdrożenie i realizację Polityki zintegrowanego systemu zarządzania, deklaruję zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia.
  Zarówno najwyższe kierownictwo jak i wszyscy pracownicy uznają za priorytet, zadania wynikające  z systemów zarządzania jakością i BHP.

  Dyrektor – Anna Czech