Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych

Szkoła przyszpitalna działa od 1 XII 1969 r. W jej skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Brata Alberta Chmielowskiego i Przedszkole Specjalne.

Od 1993 r. jej siedzibę stanowi nowy szpital – parter budynku G I, obok biblioteki szpitalnej. Zajęcia odbywają się w przedszkolu, w zespołach łączonych kl. I-III i IV-VII oraz kl. II-III gim. Na oddziale dziecięcym i chirurgii dziecięcej oraz na otolaryngologii, okulistyce, ortopedii, rehabilitacji. Pracę pedagogiczną prowadzi się przy łóżku chorego oraz w salach dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się bez dzwonków i mają łagodzić przeżycia traumatyczne dzieci. Czas i forma nauczania zależą od stanu zdrowia dziecka i wskazań lekarskich. Nauczyciele tworzą atmosferę, która pomaga dzieciom w adaptacji do warunków szpitalnych i daje im szansę zapomnienia o problemach zdrowotnych i zabiegach. Zajęcia dydaktyczne zapewniają ciągłość edukacji uczniów i umożliwiają im eliminowanie braków związanych z nieobecnością w szkołach. Ich praca jest oceniana a oceny przekazywane do szkół macierzystych. Prowadzone na podstawie autorskich programów wychowawczych, profilaktycznych oraz muzykoterapii, arteterapii i biblioterapii zajęcia terapeutyczne wspomagają służbę zdrowia w procesie leczenia oraz rodziców w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Kontakt:

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych
33-100 Tarnów ul. Lwowska 178 a
tel. 14 631 54 23
e-mail zssp@lukasz.med.pl
www.zssp.org.pl

 

WAŻNA  INFORMACJA:

 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE
PRZEBYWAJĄCY NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW.ŁUKASZA W TARNOWIE
W ZWIĄZKU Z BRAKIEM DOSTĘPU NAUCZYCIELI SZKOŁY PRZYSZPITALNEJ
DO UCZNIÓW/PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA LECZENIU SZPITALNYM
ZORGANIZOWALIŚMY BAZĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
DO WYKORZYSTANIA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, LINKI ORAZ POLECANE STRONY
SĄ DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.ZSSP.ORG.PL /W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI/MATERIAŁY DLA UCZNIÓW/
WYKONANE ZADANIA/UZUPEŁNIONE KARTY PRACY/OPRACOWANIA
MOŻNA PRZESYŁAĆ DO NAS DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
ZSSP@lukasz.med.pl

W RAZIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH NAUKI W SZKOLE SZPITALNEJ
PROSIMY O TELEFON DO SEKRETARIATU SZKOŁY
14 631 54 23