Bezpłatne programy profilaktyczne

Ośrodek Programów Profilaktycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt: tel. (014) 631 58 59
Ośrodek znajduje się w pok.1 (parter)

Aktualnie prowadzone programy:
Programy NFZ:

1. Badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

Z bezpłatnych badań profilaktycznych mogą skorzystać panie, które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich 3 lat.

2. Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Z bezpłatnych badań profilaktycznych mogą skorzystać panie, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat.

3. Program badań przesiewowych raka jelita grubego – profilaktyczne badanie kolonoskopowe

Badanie kolonoskopowe pozwala na wczesne wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłbyby przekształcić się w stany nowotworowe. Program profilaktyczny z jednej strony pozwala więc na wczesną interwencję w przypadku nowotworu jelita grubego, czyli na podjęcie leczenia jeszcze w okresie bezobjawowym choroby, a drugiej – poprzez usunięcie polipów może zapobiec wystąpienia choroby w przyszłości.

Kto może skorzystać z badań?

Badania te skierowane są do wszystkich osób w wieku od 50 do 65 lat, u których w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało wykonane takie badanie i u których nie występują objawy mogące świadczyć o nowotworze jelita grubego. Z programu mogą skorzystać także osoby młodsze, w wieku od 40 do 49 lat, u których w najbliższej rodzinie (krewny pierwszego stopnia) rozpoznano przypadek nowotworu jelita grubego.