LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

J.Skrobot_m

Kierownik:

mgr Jacek Skrobot

Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA

Z-ca Kierownika Ośrodka:

lek. med. Sławomir Sowiźrał – lekarz, specjalista psychiatra

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Beata Piękoś

pielęgniarka koordynująca, starsza pielęgniarka dyplomowana w procesie certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej

Specjalista:

lek. Med. Grzegorz Śnitek – lekarz, specjalista psychiatra

Psycholog:

dr Alena Stefańska
mgr Beata Borowiec
mgr Joanna Drożdż

Specjalista terapii uzależnień:

mgr Beata Kostrzewa
ks. mgr Zbigniew Guzy
mgr Diana Korczak
mgr Iwona Kuczma
mgr Małgorzata Lewanderska
mgr Rafał Rzeźnik
mgr Krystyna Ślusarczyk
mgr Aneta Kubisztal
mgr Joanna Izydorczyk
mgr Marta Kutowska-Janiczek

Terapeuta uzależnień:

mgr Brygida Jałowa
Marta Ślęzak
Monika Potoczek
Norbert Charchouli

Instruktor terapii uzależnień:

mgr Krystyna Chruściel
Ewa Bysiek

Kontakt z Ośrodkiem:

Ośrodek:    (14) 63-15-287 , (14) 63-15-284
Dyżurka Pielęgniarska:    (14) 63-15-297
Rejestracja:    (14) 63-15-291 , (14) 63-15-287
email:    olu@lukasz.med.pl

Struktura ośrodka:

  • Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
  • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Do przyjęcia do Oddziału Dziennego i Stacjonarnego, wymagane jest skierowanie od lekarza mającego umowę na świadczenia z NFZ.

Oferta terapeutyczna Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

A. Diagnoza osób z problemem używania i nadużywania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki i in.),

B. Wdrażanie programów terapeutycznych dla osób: 

  • uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
  • uzależnionych od hazardu,
  • z zaburzeniami związanymi ze stresem powstałym w okolicznościach alkoholizowania, narkotyzowania się „członka rodziny” itp.,

C. Psychoterapia indywidualna, grupowa osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Prowadzi staże i superwizje kliniczne będące etapem Programu Uzyskiwania Kwalifikacji Zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w dniu 6 grudnia 2006 roku, na postawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia, 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. Nr 3, poz.44 ze zm.).