SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Kierownik Oddziału:

lek. med. Violetta Kowalewska – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Ryszard Majcherek – w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej
lek. med. Barbara Sterkowicz – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze dyżurujący:

lek. med. Barbara Baranowska
lek. med. Bogusław Bąk
lek. med. Mateusz Bogusławski
lek. med. Michał Brzeski
lek. med. Mariusz Gierba
lek. med. Monika Gołębiowska
lek. med. Paweł Grab
lek. med. Sebastian Janowiec
lek. med. Mateusz Kisała
lek. med. Patrycja Kosińska
lek. med. Emilia Kowalewska
lek. med. Andrzej Michałek
lek. med. Tomasz Miśkiewicz
lek. med. Krzysztof Pawlak
lek. med. Anatol Polatewicz
lek. med. Rafał Prus
lek. med. Marta Rojek
lek. med. Sławomir Smolarczyk
lek. med. Tomasz Stepek
lek. med. Piotr Sypień
lek. med. Krzysztof Terlecki
lek. med. Sabina Wójciak

Rezydenci:

lek. med. Agnieszka Kociołek
lek. med. Maciej Kuta

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Beata Szymczak – Taraszka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Kontakt z Oddziałem:

Strona internistyczna: (14) 63-15-111 , (14) 63-15-732
Strona ortopedyczno – chirurgiczna: (14) 63-15-638 , (14) 63-15-639
Pulpit / Rejestracja: (14) 63-15-123 , (14) 63-15-613

Profil, specyfika Oddziału:

Wstępna stabilizacja pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanym zarówno urazem jak i nagłymi schorzeniami chirurgicznymi, internistycznymi, neurologicznymi oraz toksykologicznymi. Ścisła współpraca z Oddziałami Szpitalnymi. Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje karetką „T” do transportu między szpitalnego chorych (z SOR do innych Szpitali) oraz lądowiskiem dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego.

Do działań SOR nie należy: kontrola po leczeniu, kontrola leczenia przewlekłego, zmian opatrunków, modyfikacja leczenia dotychczas stosowanego, zaopatrywanie starych urazów.

SOR nie zastępuje opieki całodobowej.

 

ZOBACZ GALERIĘ

lightbox