Centralna Pracownia USG

Kierownik Centralnej Pracowni USG:

lek. med. Bogusław Plezia

Koordynator Centralnej Pracowni USG:

Pielęgniarz Robert Sipiora

Asystenci:

dr Adam Ożóg
lek. med. Robert Dziekan
lek. med. Sylwia Malinowska
lek. med. Beata Januś
lek. med. Anna Pelczar
lek. med. Maciej Kacalski
lek. med. Tomasz Zając
lek. med. Anna Puła
lek. med. Robert Dorosz
lek. med. Andrzej Hałek
lek. med. Joanna Krzysztoforska – Gacoń
lek. med. Grzażyna Knybel
lek. med. Krzysztof Eugeniusz Iwański
lek. med. Maria Kuźmińska
lek. med. Jacek Nowak
lek. med. Michał Leśniak
lek. med. Barbara Leśniak
lek. med. Rafał Witkowski

Rejestracja:

W przypadku badań wykonywanych pod kontrolą USG (biopsja cienkoigłowa – BAC, biopsja gruboigłowa – BGI i inne) pacjent na powyższe badanie odbiera zgodę wraz ze skierowaniem od lekarza prowadzącego w poradni.

Osobista: poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 14:30

Telefonicznie: poniedziałek – piątek w godz: 7.00 – 14.30
Telefon: (14) 63-15-650

Uprzejmie prosimy pacjentów o przestrzeganie terminów wyznaczonych badań. Nawet niewielkie spóźnienie na wcześniej umówiony termin ma wpływ na punktualność późniejszych badań.
W przypadku gdy pacjent rezygnuje z umówionego terminu badania lub w przypadku niemożliwości zgłoszenia się na badanie prosimy zgłaszać ten fakt telefonicznie bezpośrednio do rejestracji pracowni USG. Przestrzeganie powyższej zasady umożliwi uniknięcie niepotrzebnego blokowania terminu

Punkt wydawania wyników:

Wyniki badań z pracowni USG pacjentów kierowanych z poradni przyszpitalnych są do odebrania w poradni która kieruje na badanie.

 

Profil, specyfika Pracowni:

Centralna Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej wykonuje zarówno badania pacjentów hospitalizowanych jak i pacjentów ambulatoryjnych, kierowanych z Przyszpitalnych Poradni. Zlokalizowana przy Tarnowskim Ośrodku Onkologicznym. Pracownia obsługuje większość pacjentów onkologicznych, co definiuje profil jej działania.

Wykonujemy badania diagnostyczne i kontrolne oraz wynikające z badań diagnostycznych zabiegi:
    • biopsje cienkoigłowe (tak zwame BACC) narządów powierzchownych (tarczyca, piersi, ślinianki, węzły chłonne), biopsje cienkoigłowe narządów wewnętrznych
    • biopsje gruboigłowe piersi, nerek i wątroby, które zaczęliśmy wykonywać w 2009 roku, jako pierwsi na terenie dawnego województwa tarnowskiego
    • zakładanie igieł lokalizacyjnych tzw. kotwic pod kontrolą USG do małych, niepalpacyjnych zmian, przed biopsją chirurgiczną lub wycięciem.
    • Wykonywane są również zabiegu terapeutyczne: drenaże dróg żółciowych, odbarczenie płynu z jam opłucnowych i jamy otrzewnej pod kontrolą USG.

Obecnie badania wykonywane są na 4 aparatach, z których każdy spełnia wymogi założone w standardach badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a dodatkowo od listopada 2013 roku Pracownia wyposażona jest w aparat Voluson E8 z opcją elastografii – oceną stopnia odkształcania się zmian zlokalizowanych w narządach powierzchownych, co ułatwia odróżnienie zmian łagodnych i złośliwych oraz głowicą do obrazowania przestrzennego (3D i 4D) zmian w piersiach i narządach położonych powierzchownie (np.tarczyca, węzły chłonne, ślinianki). Tego typu obrazowanie wykorzystywane było do tej pory głównie w położnictwie do oceny płodu; zastosowanie w narządach powierzchownych jest rozwiązaniem nowatorskim, które jest pomocne w profesjonalnej diagnostyce.

Wszyscy lekarze wykonujący badania w Pracowni są członkami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i posiadają certyfikaty PTU uprawniające (jako jedyny dokument w Polsce) do samodzielnego wykonywania badań USG. Certyfikaty odnawiane są co 5 lat, co wymaga uzyskania drogą szkoleń i konferencji odpowiedniej ilości punktów w każdym roku. W ten sposób kadra Pracowni na bieżąco, uczestniczy w programie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Od 2010 roku Pracownia pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe służące bieżącemu doskonaleniu wiedzy z dziedziny ultrasonografii przez lekarzy- ultrasonografistów, goszczące znakomity fakultet wykładowców. Konferencje te, znane już wielu ultrasonografistom w Polsce, noszą nazwę Tarnowskiego Spotkania Ultrasonograficznego i odbywają się planowo w drugą sobotę września na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. Jest to największa impreza ultrasonograficzna w Polsce Południowej.

Centralna Pracownia Ultrasonograficzna w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza funkcjonuje od 20 lat. Początkowo powstała jako Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Dopplerowskiej, obecnie, z uwagi na profil Pracowni, zmieniony został drugi człon nazwy, w której należne miejsce zajęła diagnostyka biopsyjna. Założycielem i pierwszym Kierownikiem Pracowni był śp.dr n.med. Jan Małczak – wybitny ultrasonografista, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego imieniem nazwano jedną z trzech nagród PTU. W organizacji Pracowni miał znaczny udział Pan Robert Sipiora, pełniący od początku do chwili obecnej funkcję Pielęgniarza Koordynującego. Kolejnymi kierownikami Pracowni byli : dr Marlena Madura, dr Jan Miekisz, dr Robert Dziekan, dr. Marta Sowińska. Obecnie funkcję tę sprawuje lek. med. Bogusław Plezia.

 

lightbox