OKULISTYKI

Ordynator Oddziału:

lek. med. Maria Ostafil – specjalista w dziedzinie okulistyki

Z-ca Ordynatora Oddziału:

lek. med. Robert Witek – specjalista w dziedzinie okulistyki

Asystenci:

lek. med. Monika Kryśków – Bodzioch
lek. med. Marek Grobecki
lek. med. Małgorzata Zabielska
lek. med. Maciej Zach
lek. med. Grzegorz Laska
lek. med. Dagmara Marczyńska
lek. med. Marcin Jawor
lek. med. Mikołaj Kosiniak

Rezydenci:

lek. med. Aleksandra Adamczyk
lek. med. Weronika Kmiecik

P.O. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Cyga Danuta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Pielęgniarka Koordynująca – Sala Operacyjna Okulistyki:

lic. Nina Cyprowska

Kontakt z Oddziałem:

Ordynator:   (14) 63-15-729
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-730
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-727
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-728
Sekretariat:   (14) 63-15-718   (sekretariat nie prowadzi rejestracji pacjentów i nie ustala terminów przyjęć do Oddziału)
Poradnia okulistyczna i siatkówkowa:   (14) 63-15-736   (ustalanie terminów przyjęć do operacji po wcześniejszej rejestracji pod numerem   (14) 63-15-741  )
Pracownia laserowa:   (14) 63-15-744
Rejestracja do w/w jednostek poradnianych:   (14) 63-15-741

 

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział specjalizuje się w mikrochirurgii oka.
Wykonywane są zabiegi fakoemulsyfikacji zaćmy (około 1200 rocznie, zabiegi fakotrabeculektomii, zabiegi p/jaskrowe, plastyki powiek i aparatu ochronnego oka.
Specjalizacja w zakresie fakoemulsyfikacji zaćmy szkolenia w Laboratorium Mikrochirurgii Oka w Dallas – Stany Zjednoczone w roku 1999 -lek.med. Maria Ostafil.
Specjalizacja w zakresie chirurgii plastycznej w Polanicy 2001 rok -lek.med. Robert Witek.
Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem do diagnostyki jaskry i chorób siatkówki. Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Konsultacyjna, Pracownia Laserowa.
Działalność Pracowni Laserowej wzbogacono poprzez zakup nowego lasera.