Szpital wczoraj i dziś

Szpital dziś…

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa małopolskiego. Prowadzi lecznictwo zamknięte na 709 łóżkach. Z 22 oddziałów, 11 ma charakter zabiegowy. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do województwa Podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. Szpital prowadzi 24 Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne, w których udzielane są świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ, a także kierowanych przez lekarzy innych placówek leczniczych.

Na rzecz podstawowej działalności Szpitala pracują: Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Medycznej wraz z Zespołem Radiologii Zabiegowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna. Intensywnie rozwijana jest neurochirurgia oraz kardiologia inwazyjna oraz leczenie onkologiczne.
Tarnowski Szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Jednak największym „majątkiem” jest wysoko wykwalifikowana kadra.

 

Szpital wczoraj…

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w dniu 15 listopada 1993 roku przyjął pierwszego pacjenta na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do końca 1993 roku uruchomiono jeszcze 8 oddziałów tj.: Neurologii, Okulistyki, Laryngologii, Dziecięcy, Wewnętrzny I z Ośrodkiem Dializ, Chirurgii Ogólnej, Urologii i Kardiologii – razem 339 łóżek i 14 stanowisk do hemodializy. W 1994 roku zwiększono liczbę łóżek do 415. W 1995 roku uruchomiono kolejne oddziały: II Wewnętrzny i Ostrych Zatruć, Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodków. W 1996 roku uruchomiono Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Dziecięcej. W maju 2002 roku uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy (16 łóżek) a jesienią Oddział Chemioterapii (20 łóżek) i Poradnię Onkologiczną. W 2005 r. uruchomiony został Oddział Rehabilitacji oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia ( oddział całodobowy, dzienny oraz poradnia).

Dzięki wsparciu wojewódzkich władz samorządowych zakończono budowę i w maju 2008 r. uruchomiono Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii, który wraz z Oddziałem Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii, Poradnią Onkologiczną i Poradnią Radioterapii tworzą Tarnowski Ośrodek Onkologiczny stanowiący największa placówkę kompleksowego leczenia onkologicznego dla pacjentów wschodniej części Województwa Małopolskiego i zachodniego pogranicza Województwa Podkarpackiego. Zakres udzielanych świadczeń został poszerzony o Pracownię Medycyny Nuklearnej oraz Pracownię Brachyterapii.