Badania komercyjne – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania dla pacjentów Specjalistycznych Poradni Szpitalnych, kontrahentów zewnętrznych szpitala oraz pacjentów indywidualnych.

Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
Laboratorium wyposażone jest nowoczesną, certyfikowaną aparaturę, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

W Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość i obsługę klienta.

W DDL wchodzi Laboratorium Analityczne i Pracownia Mikrobiologii.

Kontakt:

 • Kierownik Laboratorium: (14) 63-15-851
 • Z- ca Kierownika Laboratorium: (14) 63-15-851
 • Centralny Punkt Pobrań: (14) 63-15-282
 • Sekretariat: tel/fax (14) 63-15-283
 • Rejestracja: (14) 63-15-285
 • Mikrobiologia: (14) 63-15-258 ; (14) 63-15-257
 • e-mail: laboratorium@lukasz.med.pl

Godziny pracy:

Centralny Punkt Pobrań czynny:
poniedziałek – piątek 6:00 – 13:30

Pracownia Mikrobiologii czynna:
poniedziałek – soboty 7:00 – 14:35

Wydawanie wyników badań laboratoryjnych:
poniedziałek – sobota 7:00 – 16:00

Pobranie materiału do badań: płytki krwi metodą bezpośrednią oraz oporność osmotyczna erytrocytów:
poniedziałek – piątek 8:00 – 10:00

Pliki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru wyników

Szczegółowy spis badań wykonywanych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Alergia
 • Analizy ogólne
 • Białka
 • Biochemia kliniczna
 • Bakteriologia
 • Diagnostyka infekcji
 • Immunochemia
 • Hematologia
 • Koagulologia
 • Mykologia
 • Szybkie testy mikrobiologiczne
 • Toksykologia
 • Wirusologia

Cennik świadczeń zdrowotnych

Cennik Badań – Analityka
Cennik Badań – Mikrobiologia
Testy SARS-CoV-2

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych – przygotowanie dotyczy pacjentów ambulatoryjnych

 • Do pobrania materiału należy zgłosić się na czczo, po 10-12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku.
 • Jeżeli badania powtarzane są wielokrotnie należy pobierać krew zawsze w tych samych warunkach (pora, dieta, leki).
 • Pacjent powinien być po spoczynku nocnym, wypoczęty i zachować zmniejszoną aktywność fizyczną, przed pobraniem oraz unikać stresu.
 • Zażywanie leków w dnu pobrania musi być ustalone z lekarzem. Jeżeli pacjent przyjmuje: zioła, suplementy diety lub inne środki farmakologiczne należy je zażyć po pobraniu krwi do badań.
 • Dieta stosowana przez pacjenta w dniu poprzedzającym badanie (poza nielicznymi przypadkami gdzie celowe jest stosowanie diety specjalnej) nie może różnić się od diety normalnej.
 • Próbki krwi powinny być pobierane przed wdrożeniem procedur diagnostyczno – terapeutycznych, które mogą interferować z wynikami badań.
 • Przy niektórych oznaczeniach muszą być spełnione szczególne warunki. Informacje dostępne w laboratorium oraz w linku poniżej.
 • W przypadku niemowląt i małych dzieci, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania – wyjątek stanowi badanie poziomu glukozy (na czczo).
Szczególne warunki pobrania materiału biologicznego do badań

.

Punkt wydawania wyników:

Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu lub w formie pisemnej z danymi osoby upoważnionej (pesel, nr dowodu).
Wyniki możecie Państwo odebrać osobiście w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej (lokalizacja – parter bud. B, po okazaniu dowodu tożsamości).
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników, prosimy zgłosić ten fakt przy ich zlecaniu w Rejestracji. Zostanie Państwu przedstawiony stosowny formularz upoważnienia.
Osobiście: poniedziałek – sobota 7:00 – 16:00 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Informacje o wynikach pod numerem telefonu 146315257

 

lightbox