ORTOPEDYCZNO – URAZOWY

Ordynator Oddziału:

dr n. med. Witold Zieńczuk – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Z-ca Ordynatora Oddziału:

dr n. med. Marcin Bednarenko – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Asystenci:

lek. med. Tomasz Wikarjak
dr n. med. Łukasz Kawik
lek. med. Tomasz Witek
lek. med. Michał Jakubek
lek. med. Damian Dubiel

Rezydenci:

lek. med. Piotr Bołtuć
lek. med. Paweł Cholewa
lek. med. Krzysztof Ciapała
lek. med. Marcin Tarchała

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. Halina Wójcik – Stawarz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Ordynator:   (14) 63-15-501
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-509
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-598
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-599
Sekretariat:   (14) 63-15-504

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział nastawiony jest na leczenie urazów narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem złamań kości długich metodami uznanymi w świecie. Wiodącymi zabiegami ściśle ortopedycznymi to implantacje (wszczepianie) protez wewnętrznych stawów biodrowych (szeroki zakres zabiegów obejmujący implanty cementowe, bezcementowe, protezy przynasadowe, rewizyjne), kolanowych (jednoprzedziałowe, cementowe, bezcementowe i rewizyjne) i ramiennych, a także operacji naprawczych z użyciem przeszczepów kostnych allogenicznych i własnych. Odział posiada dwu i trzy-osobowe sale chorych z 40 łóżkami ortopedycznymi.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Diagnostyki schorzeń narządów ruchu wykorzystuje się badania obrazowe radiologiczne (w tym tomografii komputerowej), USC, scyntygrafię, badania laboratoryjne i histopatologiczne. Obok leczenia urazów narządu ruchu dominujące są operacje implantacyjne pierwotne i naprawcze stawów biodrowych i kolanowych. Oddział pełni stały, całodobowy dyżur w zakresie chirurgii urazowej narządu ruchu dla Tarnowa i okolic – wykonuje pełny zakres operacji z traumatologii narządu ruchu z użyciem nowoczesnych implantów. W zakresie ortopedii główną działalnością Oddziału jest endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawów biodrowych i kolanowych. Wśród endoprotez stawu biodrowego przeważają protezy bezcementowe w tym krótkotrzpieniowe (przynasadowe), stosowane są także implanty z artykulacją całkowicie ceramiczną. Wykonuje się także implantację endoprotez przedziałowych do stawów kolanowych oraz implantację endoprotez barkowych. Ponadto wykonywane są zabiegi artroskopowe stawu kolanowego: rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, szycie uszkodzonych łękotek, operacje naprawcze chrząstki stawowej.