Dział Diagnostyki Obrazowej

mr-355-overview-482

W skład Działu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

  • Pracownia Radiologiczna
  • Pracownia Mammograficzna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej:

lek. med. Bogusław Plezia

Z-ca Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej:

lek. med. Beata Januś

Asystenci:

lek. med. Janusz Kendziorek
lek. med. Krystyna Iwanicka

lek. med. Wojciech Stasiczak
lek. med. Joanna Krumholz – Lipiec
lek. med. Piotr Mikosz
lek. med. Krzysztof Stolarz
lek. med. Maciej Kacalski
lek. med. Tomasz Zając
lek. med. Anna Puła – Radwan
lek. med. Robert Dorosz
lek. med. Magdalena Rzepecka – Cogiel

Rezydenci:

lek. med. Julia Kowalewska
lek. med. Marta Dwornik
lek. med. Patrycja Leżoń
lek. med. Andrzej Hałek
lek. med. Anna Pomykacz
lek. med. Mariusz Leszek
lek. med. Adam Kużdżał
lek. med. Joanna Kalinowska

Zarejestruj się:

W przypadku gdy pacjent rezygnuje z umówionego terminu badania lub w przypadku niemożliwości zgłoszenia się na badanie prosimy zgłaszać ten fakt telefonicznie bezpośrednio do rejestracji. Przestrzeganie powyższej zasady umożliwi uniknięcie niepotrzebnego blokowania terminu

Rejestracja telefoniczna i osobista do Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego:
poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 14:30       lub pod nr tel. (14) 63-15-862
Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B – dotychczasowe pomieszczenie wydawania wyników RTG

Rejestracja telefoniczna i osobista do RTG i Mammografii:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 14:30       lub pod nr tel. (14) 63-15-168
Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B

Rejestracja do odpłatnych badań Rezonansem Magnetycznym:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 19:00       lub pod nr tel. (14) 63-15-831
Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B – dotychczasowe pomieszczenie wydawania wyników RTG

Punkt wydawania wyników:
poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 19:00       informacje o wynikach pod nr tel. (14) 63-15-831
Lokalizacja – I piętro bud. B (wąskim korytarzem po lewej stronie od Rejestracji RTG)

Badania Komercyjne:
Link do strony – badania komercyjne

Profil, specyfika Działu Diagnostyki Obrazowej

W Pracowni Radiologicznej wykonywane są wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej w tym wszystkie badania z użyciem środków kontrastowych układu pokarmowego i układu moczowego.
W skład Pracowni wchodzą 3 gabinety diagnostyczne.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego dysponuje aparatami:

  • Najnowocześniejszy Rezonans Magnetyczny: RM Brivo MR355 Inspire 1.5T jest przeznaczony do zaawansowanej diagnostyki. Łatwy w użyciu interfejs posiada zaawansowane funkcje jak OpTix Optical RF. Został zaprojektowany, aby dostarczać wysokiej jakości zdjęcia, które pomagają podjąć ostateczne decyzje dotyczące diagnozy chorób pacjenta.
  • INTERA PHILIPS o polu 1,5T. Wykonuje badania ośrodkowego układu nerwowego, układu kostno – stawowego i onkologiczne wszystkich części ciała stosując również poza klasycznymi sekwencjami badania naczyniowe, perfuzyjne i dyfuzyjne. Wykonywana jest także spektroskopia rezonansu magnetycznego.

Medicalexpo

W Pracowni Mammograficznej wykonuje się badania dla potrzeb Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego oraz wszystkich zainteresowanych Poradni Ginekologicznych i POZ.
Pracownia uczestniczy w programach profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi organizowanych przez NFZ.

Pracownia Tomografii Komputerowej korzysta z dwóch aparatów tomograficznych: AQUILION 64 oraz AQUILION PRIME SP TSX-303B/1K, wykonuje pełny zakres badań wszystkich części ciała ludzkiego w tym badania naczyniowe – Angio – KT, zakres badań nie obejmuje serca i naczyń wieńcowych.

Dział posiada akredytację do specjalizowania z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbywania stażów cząstkowych z radiologii i diagnostyki obrazowej dla innych specjalizacji.

Dział świadczy usługi dla wszystkich oddziałów i poradni przyszpitalnych oraz dla SP ZOZ–ów i NZOZ–ów zgodnie zawartymi umowami. Wykonuje także badania ambulatoryjne kosztochłonne w ramach NFZ.

Pliki do pobrania:


Zgoda na badanie Rezonansu Magnetycznego 
Zgoda na badanie Tomografii Komputerowej 
Zgoda na badanie RTG
Zgoda na badanie Mammograficzne
Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji radiologicznej
Upoważnienie do odbioru wyników

Punkt wydawania wyników:

Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu lub w formie pisemnej z danymi osoby upoważnionej (pesel, nr dowodu).
Wyniki możecie Państwo odebrać osobiście w Rejestracji (lokalizacja – I piętro bud. B, wąskim korytarzem po lewej stronie od Rejestracji RTG) po okazaniu dowodu tożsamości.
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników, prosimy zgłosić ten fakt  przy ich zlecaniu w Rejestracji. Zostanie Państwu przedstawiony stosowny formularz upoważnienia, istnieje możliwość wysłania wyników pocztą tradycyjną lub przez ePUAP.

Osobiście: poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 19:00

Informacje o wynikach pod numerem telefonu (14) 63-15-831