KLINIKA NEUROCHIRURGII

A.Maciejczak_m

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak – specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii na Wydziale Medycznym UR), wykładowca chirurgii kręgosłupa w European Association of Neurosurgical Societies dla młodych neurochirurgów z Unii Europejskiej, wykładowca i szkoleniowiec AO Spine International Association dla chirurgów kręgosłupa z Europy Środkowej, Szef Szkolenia Neurochirurgicznego (Education-Neurosurgery Chairman) w AO Spine Country Council Poland/AO Spine International Association (od 2005), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, członek Spine Society of Europe, autor ponad 170 publikacji naukowych i wystąpień w kraju i za granicą, adiunkt i profesor w Klinice Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1985-2002, neurochirurg w Klinice Neurochirurgii Institute of Neurological Sciences Glasgow Wlk. Brytania w latach 1996-1997, Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (czerwiec 2003 jako członek zespołu naukowego i współtwórca „Wielofunkcyjnego systemu do leczenia chirurgicznych dysfunkcji kręgosłupa”) czerwiec 2003, Człowiek Roku Małopolski w plebiscycie Gazety Krakowskiej w 2004.

Z-ca Kierownika Kliniki:

lek. med. Piotr Maślanka – specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Asystenci:

lek. med. Piotr Barnaś
lek. med. Bogdan Litwora

lek. med. Piotr Dudziak
dr. n. med Rafał Dziedzic

Rezydenci:

lek. med. Aleksandra Michno
lek. Denis Dubowicki
lek. Adam Bębenek

Fizjoterapeuta:

dr. Filip Georgiew

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Grażyna Kwiatkowska – Kamińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-231 , (14) 63-15-239
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-233
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-238
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-232
Sekretariat:   tel:  (14) 63-15-237   ;   fax:   (14) 63-15-234

Profil, specyfika Kliniki:

Chirurgia Kręgosłupa: minimalnie inwazyjne (przez „dziurkę od klucza”) mikroskopowe i endoskopowe operacje dysków, dyski szyjne i lędźwiowe metodą klasyczna, przezskórne operacje dysków lędźwiowych (nukleoplastyka), implanty kręgosłupowe (w urazach, nowotworach, chorobie zwyrodnieniowej, kręgozmykach, niestabilności kręgosłupa, deformacjach zwyrodnieniowych, sztuczne dyski), guzy rdzenia kręgowego, operacje kręgosłupa z dojścia przez jamę ustną, operacje połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
Chirurgia Mózgu: tętniaki, guzy mózgu, urazy głowy, endoskopowe operacje wodogłowia, operacje przysadki mózgowej z dojścia „przez nos” (zatokę klinową).
Chirurgia Nerwów Obwodowych: zespoły cieśni (nadgarstka, nerwu łokciowego).

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Neuronawigacja do chirurgii mózgu i kręgosłupa, tomografia komputerowa, angiografia mózgowa, mikroskop chirurgiczny z kamerą i torem wizyjnym do prowadzenia dokumentacji video i podglądu operacji, instrumentarium do operacji przysadki przez nos, zestaw do mikroskopowej minimalnie inwazyjnej chirurgii dysków lędźwiowych, zestaw do endoskopowych operacji dysków, zestaw do przezskórnych operacji dysków (nukleoplastyka), instrumentaria do wszczepiania różnych implantów kręgosłupowych do wszystkich odcinków kręgosłupa, „nóż ultrasonograficzny” (ssak ultradźwiękowy CUSA) do operacji guzów mózgu i rdzenia kręgowego, narzędzia do operacji mikrochirurgicznych z użyciem mikroskopu, endoskop mózgowy, trzy wiertarki szybkoobrotowe (w tym dwie najnowszego typu na sprężone powietrze i napęd elektryczny), dwa kraniotomy (na napęd elektryczny i pneumatyczny).

Perspektywy rozwoju:

Dalszy rozwój chirurgii kręgosłupa, a zwłaszcza jego implantologii, rozwój naukowy kadry lekarskiej.