BLOK OPERACYJNY

Kierownik Bloku Operacyjnego:

lek. med. Piotr Skrobisz – specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Asystenci:

7 asystentów specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Bożena Trzpis – specjalista w dziedzinie ekonomi i organizacji zdrowia

Kontakt:

Kierownik:    (14) 63-15-452
Pielęgniarka Oddziałowa:    (14) 63-15-451

Profil, specyfika:

Blok Operacyjny stanowi wydzielony, zamknięty dział Szpitala, w którym wykonywane są zabiegi operacyjne.
Blok Operacyjny służy wszystkim oddziałom i został przygotowany integralnie dla potrzeb wielospecjalistycznego szpitala. Zabiegi wykonywane są na 7 salach operacyjnych w trybie planowym i ostrym w ciągu całej doby. Rocznie wykonywanych jest około 8 500 operacji. Ponadto personel Bloku Operacyjnego wykonuje usługi w różnych punktach szpitala zgodnie z zapotrzebowaniem.
Personel cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach uzupełniających, magisterskich oraz w specjalizacjach. Dzięki jego profesjonalizmowi oraz wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji na bardzo wysokim poziomie, w warunkach zapewniających pacjentom komfort i bezpieczeństwo.