Badania komercyjne – Dział Diagnostyki Obrazowej

Dział Diagnostyki Obrazowej

Badania komercyjne/prywatne wykonywane w Pracowni Rezonansu Magnetycznego nie wymagają skierowania, jednak zalecane jest określenie przez lekarza prowadzącego celu wykonania badania. Skierowanie wymagane jest tylko w przypadku procedur, które nie są całkowicie obojętne dla zdrowia. Do takich należą badania z użyciem promieniowania jonizującego: zdjęcia RTG, tomografia komputerowa.

 

W ramach badań komercyjnych pacjenci mają możliwość wykonania badania odpłatnego wg. obowiązującego cennika.

Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy dane badanie się odbędzie, należy do specjalisty radiologa, który ma je przeprowadzić. Lekarz radiolog może odmówić wykonania konkretnej procedury pomimo przedstawionego skierowania, zwłaszcza jeśli procedura ta niesie ze sobą pewne ryzyko.

Rejestracja:

Tomograf Komputerowy i Rezonans Magnetyczny (cennik):

Osobista: poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 14:30

Telefonicznie: poniedziałek – piątek w godz: 7.00 – 19.00
(14) 63-15-862 w godz. 7.00 – 14.30
(14) 63-15-831 w godz. 7.00 – 19.00

 

RTG (cennik):

Osobista: poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 14:30

Telefonicznie: poniedziałek – piątek w godz: 7.00 – 19.00
(14) 63-15-168 w godz. 7.00 – 14.30
(14) 63-15-831 w godz. 14.30 – 19.00

Podczas rejestracji należy mieć ze sobą dokument tożsamości. Prosimy również pacjentów, aby w dniu badania mieli ze sobą całą dokumentację medyczną (wyniki wcześniejszych badań USG, MRI, TK, wypisy ze szpitala, orzeczenia lekarskie, itp.).

Uprzejmie prosimy pacjentów o przestrzeganie terminów wyznaczonych badań. Nawet niewielkie spóźnienie na wcześniej umówiony termin ma wpływ na punktualność późniejszych badań.
W przypadku gdy pacjent rezygnuje z umówionego terminu badania lub w przypadku niemożliwości zgłoszenia się na badanie prosimy zgłaszać ten fakt telefonicznie bezpośrednio do rejestracji pracowni. Przestrzeganie powyższej zasady umożliwi uniknięcie niepotrzebnego blokowania terminu.

 

Pliki do pobrania:


Zgoda na badanie Rezonansu Magnetycznego
Zgoda na badanie Tomografii Komputerowej
Zgoda na badanie RTG
Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji radiologicznej
Upoważnienie do odbioru wyników

Punkt wydawania wyników:

Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu lub w formie pisemnej z danymi osoby upoważnionej (pesel, nr dowodu).
Wyniki możecie Państwo odebrać osobiście w Rejestracji (lokalizacja – I piętro bud. B, wąskim korytarzem po lewej stronie od Rejestracji RTG) po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu wpłaty (paragon).
W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników, prosimy zgłosić ten fakt przy ich zlecaniu w Rejestracji. Zostanie Państwu przedstawiony stosowny formularz upoważnienia.

Osobiście: poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 19:00

Informacje o wynikach pod numerem telefonu (14) 63-15-831

 

lightbox