Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Wojewódzkiego im.św. Łukasza w Tarnowie.

Szkoła Rodzenia funkcjonuje od 1996 roku. Do tej pory przygotowała do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka ponad 1000 par oczekujących narodzin swojego dziecka. Uczestnikom naszej Szkoły oferujemy profesjonalną opiekę: zajęcia prowadzone są przez położne – specjalistki pielęgniarstwa położniczego, posiadające również przygotowanie pedagogiczne oraz przez lekarza pediatrę – specjalistę w dziedzinie neonatologii.
Nadrzędnym celem programowym naszej Szkoły jest kształtowanie nowego modelu przeżywania rodzicielstwa poprzez oddziaływanie słowem, dotykiem, muzykoterapią i wizualizacją a także oswajaniem” miejsca porodu poprzez bezpośredni kontakt z personelem położniczym i topografią bloku porodowego (zwiedzanie oddziału).
W programie kursu poruszane są tematy związane z ciążą, okresem okołoporodowym, laktacją, umacnianiem więzi rodzicielskiej oraz opieką nad noworodkiem przekazywane w formie prelekcji, pogadanek, filmów instruktażowych, prezentacji multimedialnych i warsztatów. Uczestnicy rozpoczynając kurs otrzymują szczegółowy harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe, stanowiące uzupełnienie i podsumowanie przekazanych treści, a na zakończenie pamiątkowy certyfikat oraz bezpłatne pakiety do pielęgnacji noworodka.
.
Kurs w naszej Szkole jest BEZPŁATNY i trwa 7-8 tygodni (14-16 godzin).
.

Zajęcia odbywają się w dwóch odrębnych grupach:

I grupa prowadzona przez położne A. Mitera i M. Synowiec
wtorki od 17:00 do 19:00,
II grupa prowadzona przez położne H. Mazur i K. Kłopocka-Rutka
czwartki od 17:00 do 19:00

Dodatkowo na życzenie uczestników organizowane są zajęcia z I pomocy.

Zapisy:

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie udziału w kursie pod numerem:
(014) 63-15-798 – dni powszednie między 7:00 a 14:00
696 372 722 – godz. popołudniowe – koordynator szkoły rodzenia K. Kłopocka-Rutka..

.
Panie, które chcą wziąć udział w zajęciach proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza, że mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych.