Udostępnianie dokumentacji medycznej

ZASADY  UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych w formie kserokopii oraz do wglądu w siedzibie szpitala (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do dostępu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w:

  • Rejestracji Szpitala (Budynek D, parter) – dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego,
  • lub w Archiwum Szpitala (niski parter koło Kaplicy) – dokumentacja z leczenia stacjonarnego oraz dokumentacja radiologiczna
  • w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

2. Prośbę (potrzebę) można również złożyć telefonicznie:

  • Rejestracja: tel.  (14) 63-15-740 lub (14) 63-15-741
  • Archiwum: tel. (14) 63-15-760
  • e-mail – archiwum@lukasz.med.pl
  • W tym przypadku formalizacja wniosku następuje przy odbiorze.

3. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się we wnioskowanej dokumentacji medycznej.

5. Odbiór kserokopii dokumentacji wyłącznie w Archiwum Szpitala.

6. W przypadku pacjentów niepełnosprawnych (niemożność poruszania się po schodach) składanie wniosków i odbiór dokumentacji odbywa się w Rejestracji Ogólnej (budynek D, parter) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.30.

 

Za wykonanie na prośbę pacjenta kserokopii dokumentacji medycznej Szpital zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Zarządzeniem nr 104/2012 z dnia 11 lipca 2012r. (ze zmianami) Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia cennika dla osób nieubezpieczonych, pobiera następujące opłaty:

  • sporządzenie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę – 8,00 zł
  • sporządzenie kopi dokumentacji medycznej – za jedną stronę – 0,30 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danym (dotyczy wyłącznie dokumentacji prowadzonej w takiej formie) – 1,50 zł

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

plik do pobrania