ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (domowego)

ZESPÓŁ  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO

……….Forma terapii w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego adresowana jest do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychicznych na podłożu organicznym oraz silnych zaburzeń lękowych, które ze względu na objawy choroby nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a ich stan nie wymaga hospitalizacji.
……….Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom uzyskania pomocy w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.
……….Celem działań zespołu terapeutycznego jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia; w tym rozwój umiejętności życiowych, wzmacnianie możliwości radzenia sobie z chorobą, poprawianie umiejętności społecznych oraz wzmacnianie całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu.

Kryteria przyjęcia

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką Pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego (lub z innej instytucji opieki zdrowotnej), a także rodzina Pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wizyty lekarza psychiatry, podczas której lekarz ocenia stan psychiczny Pacjenta i decyduje o zakwalifikowaniu go do leczenia przez ZLŚ bądź kieruje go do innej – właściwej formy leczenia czy rehabilitacji.

Do leczenia w Zespole Leczenia Środowiskowego nie kwalifikujemy Pacjentów

• ze wskazaniem do hospitalizacji psychiatrycznej na oddziale stacjonarnym  (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
•  których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
•  którzy nie wyrażają zgody na leczenie;
•  nie ubezpieczonych.

Leczenie w ZLŚ

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie  ZLŚ  albo w trybie wizyt domowych, w ramach którego oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne oraz niezbędne badania kontrolne i konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną.

Personel Zespołu Leczenia Środowiskowego: 

mgr Beata Liwowska  – psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji, certyfikowany psychoterapeuta PTP
lek. med. Aneta Rewer  – lekarz psychiatra
lek. med. Magdalena Tracz – lekarz psychiatra
mgr Elżbieta Wardzała-Gogola – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Renata Kumięga – pielęgniarka psychiatryczna
mgr Marta Sumara – psycholog
mgr Marcin Maśnica – psycholog

Kontakt:

Siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego znajduje się na parterze Ośrodka Zdrowia Psychicznego

ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Wizyty można zgłaszać pod nr tel: (14) 63-15-128 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00