Poród rodzinny – aktualne zasady

PORÓD RODZINNY
Sposób kwalifikowania osoby towarzyszącej oraz zasady postępowania podczas porodu

1. Każda pacjentka przyjmowana do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Onkologią Ginekologiczną musi mieć ustalony status serologiczny.
W tym celu położna w Punkcie Przyjęć zbiera szczegółowy wywiad epidemiologiczny oraz wykonuje test antygenowy w kierunku SARS-Cov-2 (wynik po 15 minutach).1

2. Jeśli wynik ujemny, pacjentka jest przyjmowana do oddziału w normalnym trybie.

3. Osoba wskazana przez rodzącą (jeśli nie prezentuje objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19) wypełnienie ankietę epidemiologiczną, deklarując, że ostanie 14 dni zamieszkuje wspólnie z rodzącą i w ciągu ostatnich 14 dni unikała kontaktów z innymi osobami o nieznanym statusie epidemiologicznym.2

4. Kolejnym punktem kwalifikacji do porodu rodzinnego jest zapoznanie się i zaakceptowanie zasad obowiązujących podczas porodu w dobie pandemii SARS CoV-2:

 • po przeszkoleniu przez położną sprawującą opiekę nad rodzącą, osoba towarzysząca otrzymuje instruktaż mycia i dezynfekcji rąk oraz środki ochrony indywidualnej.
 • przez cały czas pobytu w szpitalu zaleca się nosić maskę zasłaniającą nos i usta, jednorazowy czepek, ubranie flizelinowe oraz obuwie ochronne;
 • rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny;
 • obecność osoby towarzyszącej od momentu rozpoczęcia porodu do 2 godzin po jego zakończeniu;
 • poród zakończony cięciem cesarskim nie obejmuje 2 godzinnego pobytu, jak w przypadku porodu drogami natury, ale podczas pobytu matki na sali operacyjnej noworodek może być kangurowany przez osobę wskazana przez matkę.
 • o możliwości kangurowania decyduje lekarz neonatolog w zależności od stanu ogólnego noworodka.

5. Powyższe zasady nie dotyczą osób pozostających w kwarantannie lub w trakcie izolacji domowej – wtedy poród rodzinny nie jest możliwy.

.

.

1 Z obowiązku wykonania testu antygenowego zwolnione są pacjentki, które w dniu przyjęcia nie prezentują objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19 oraz:

 • posiadają potwierdzenie szczepienia p/COVID 19 (po 14 dniach od drugiej dawki szczepionki);
 • posiadają status „Ozdrowieńca” (zachorowanie w ostatnich 6 miesiącach – wynik dodatni
  potwierdzony w Krajowym Rejestrze Medycznym
  )
 • posiadają przeciwciała anty-SARS CoV-2 wykonane w przeciągu ostatnich 4 miesięcy.

2 Mile widziane jest, aby osoba towarzysząca posiadała status osoby zaszczepionej.