Cennik – Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Nazwa badania

Cena (zł)

TK głowa (mózgowie) bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK głowa (mózgowie) bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK twarzoczaszka, bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK twarzoczaszka, bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK zatoki oboczne nosa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK zatoki oboczne nosa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK kręgosłup szyjny bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK kręgosłup szyjny bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK szyja (tkanki miękkie) bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK klatka piersiowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK jama brzuszna bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK jama brzuszna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK jama brzuszna wielofazowe

570,00

TK jama brzuszna i miednica bez wzmocnienia kontrastowego

460,00

TK jama brzuszna i miednica bez i z wzmocnieniem kontrastowym

680,00

TK miednica bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK miednica bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK miednica wielofazowe

570,00

TK klatki piersiowej bez kontrastu

350,00

TK kość skroniowa bez wzmocnienia kontrastowego

410,00

TK kość bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK oczodoły bez wzmocnienia kontrastowego

520,00

TK oczodoły bez i z wzmocnieniem kontrastowym

520,00

TK jama brzuszna i miednica mniejsza bez wzmocnienia kontrastowego

570,00

TK jama brzuszna i miednica mniejsza bez i z wzmocnieniem kontrastowym

740,00

TK miednica mniejsza bez wzmocnienia kontrastowego

410,00

TK miednica mniejsza bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe

520,00

TK nadnercza bez i z wzmocnieniem kontrastowym

630,00

TK wątroba i drogi żółciowe bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe

740,00

Angio TK jama brzuszna i miednica mniejsza aorta brzuszna

850,00

Angio TK tętnice jamy brzusznej

680,00

TK klatka piersiowa wysoka rozdzielczość – HRCT

410,00

TK odcinek piersiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK odcinek piersiowy kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

Angio TK aorta piersiowa

680,00

Angio TK tętnice płucne

680,00

TK kończyny dolnej – kość udowa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK kończyny dolnej – kość podudzia bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK kończyny dolnej – kość udowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK kończyny dolnej – kość podudzia bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK kończyny górnej – kość ramienna bez wzmocnienia kontrastowego

460,00

TK kończyny górnej – kość przedramienna bez wzmocnienia kontrastowego

410,00

TK kończyny górnej – kość ramienna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK kończyny górnej – kość przedramienna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw stopy bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw skokowy bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw kolanowy bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw biodrowy bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw ręki bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw nadgarstka bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK staw łokciowy bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK obręcz barkowa/staw ramienny bez wzmocnienia kontrastowego

460,00

TK staw stopy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw skokowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw kolanowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw biodrowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw ręki bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw nadgarstka bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK staw łokciowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK obręcz barkowa/staw ramienny bez i z wzmocnieniem kontrastowym

520,00

Angio TK kończyna dolna

960,00

TK głowa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK głowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

Angio TK głowa

680,00

Angio TK tętnic szyjnych, mózgowych

960,00

Angio TK łuk aorty i tętnice dogłowowe (szyjne)

680,00

TK odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

460,00

TK badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

460,00

TK badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

570,00

 


 

REZONANS MAGNETYCZNY

Nazwa badania

Cena (zł)

RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM piersi

940,00

RM pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM klatki piersiowej (ściany klatki piersiowej) bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM klatki piersiowej (ściany klatki piersiowej) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

610,00

RM twarzy

880,00

RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego

660,00

RM oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego

880,00

RM szyi bez i z wzmocnieniem kontrastowym

880,00

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z wzmocnieniem kontrastowym

880,00

Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM

610,00

Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM

880,00

RM innych okolic miejsc nieokreślonych

880,00

RM badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

1650,00