Cennik – Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Nazwa badania

Cena (zł)

TK głowa (mózgowie) bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK głowa (mózgowie) bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK twarzoczaszka, bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK twarzoczaszka, bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK zatoki oboczne nosa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK zatoki oboczne nosa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK kręgosłup szyjny bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK kręgosłup szyjny bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK szyja (tkanki miękkie) bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK klatka piersiowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK jama brzuszna bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK jama brzuszna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK jama brzuszna wielofazowe

500,00

TK jama brzuszna i miednica bez wzmocnienia kontrastowego

400,00

TK jama brzuszna i miednica bez i z wzmocnieniem kontrastowym

600,00

TK miednica bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK miednica bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK miednica wielofazowe

500,00

TK klatki piersiowej bez kontrastu

300,00

TK kość skroniowa bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK kość bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK oczodoły bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK oczodoły bez i z wzmocnieniem kontrastowym

450,00

TK jama brzuszna i miednica mniejsza bez wzmocnienia kontrastowego

500,00

TK jama brzuszna i miednica mniejsza bez i z wzmocnieniem kontrastowym

650,00

TK miednica mniejsza bez wzmocnienia kontrastowego

350,00

TK miednica mniejsza bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe

450,00

TK nadnercza bez i z wzmocnieniem kontrastowym

550,00

TK wątroba i drogi żółciowe bez i z wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe

650,00

Angio TK jama brzuszna i miednica mniejsza aorta brzuszna

750,00

Angio TK tętnice jamy brzusznej

600,00

TK klatka piersiowa wysoka rozdzielczość – HRCT

350,00

TK odcinek piersiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK odcinek piersiowy kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

Angio TK aorta piersiowa

600,00

Angio TK tętnice płucne

600,00

TK kończyny dolnej – kość udowa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK kończyny dolnej – kość podudzia bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK kończyny dolnej – kość udowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK kończyny dolnej – kość podudzia bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK kończyny górnej – kość ramienna bez wzmocnienia kontrastowego

400,00

TK kończyny górnej – kość przedramienna bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK kończyny górnej – kość ramienna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK kończyny górnej – kość przedramienna bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw stopy bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw skokowy bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw kolanowy bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw biodrowy bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw ręki bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw nadgarstka bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK staw łokciowy bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK obręcz barkowa/staw ramienny bez wzmocnienia kontrastowego

400,00

TK staw stopy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw skokowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw kolanowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw biodrowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw ręki bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw nadgarstka bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK staw łokciowy bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK obręcz barkowa/staw ramienny bez i z wzmocnieniem kontrastowym

450,00

Angio TK kończyna dolna

850,00

TK głowa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK głowa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

Angio TK głowa

600,00

Angio TK tętnic szyjnych, mózgowych

850,00

Angio TK łuk aorty i tętnice dogłowowe (szyjne)

600,00

TK odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00

TK odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

400,00

TK badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego

400,00

TK badanie więcej niż jednego odcinka kręgosłupa bez i z wzmocnieniem kontrastowym

500,00

 


 

REZONANS MAGNETYCZNY

Nazwa badania

Cena (zł)

RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM piersi

850,00

RM pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM klatki piersiowej (ściany klatki piersiowej) bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM klatki piersiowej (ściany klatki piersiowej) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

550,00

RM twarzy

800,00

RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego

600,00

RM oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego

800,00

RM szyi bez i z wzmocnieniem kontrastowym

800,00

RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z wzmocnieniem kontrastowym

800,00

Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM

550,00

Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM

800,00

RM innych okolic miejsc nieokreślonych

800,00

RM badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

1500,00