Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik:

mgr Lucyna Małczyńska

Kontakt:

(14) 63-15-405

Profil, specyfika Pracowni:

Pracownia funkcjonuje całą dobę. Badania serologiczne wykonywane są w tutejszej Pracowni podlegają kontroli jakości dokonywanej przez Konsultacyjną Pracownię Serologii Transfuzjologicznej RCKiK w Krakowie.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh z przeciwciałami. Diagnostyka konfliktu serologicznego u kobiet ciężarnych. Wykonywanie prób zgodności i dobierania krwi przed przetoczeniem.
Zaopatrzenie w krew i preparaty krwiopochodne dla pacjentów Szpitala.