Informacja dotycząca podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski

ul. Na Zjeździe 11 (pietro 12), 30-527 Kraków

tel. 12 312 14 00

https://pfron.org/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-malopolski/

2.Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

tel. 22 250 01 08

https://www.gov.pl/web/rodzina

3. Biuro rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Żurawia 4A, 00- 503 Warszawa

tel 538 117 590

http://wwwniepelnosprawni.gov.pl/

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Urszulańska 19, 33 – 100 Tarnów

tel. 14 621 56 83

http://www.pcprtarnow.pl

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33 – 100 Tarnów

tel. 14 688 20 20

http://www.mops.tarnow.pl/

6. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

tel. 14 656 28 00

http://fundacjatarnowskiego.pl