Informacja dotycząca podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami