OTOLARYNGOLOGII

Kierownik Oddziału:

dr hab. n. med. Wiesław Dobroś – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Były adiunkt Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1980-93). Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, odbył staże kliniczne w Johns Hopkins Hospital (Baltimore) i Mayo Clinic (Rochester) – USA. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, członek American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery oraz American Society for Head and Neck Surgery.

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Bogusław Pacura – specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. med. Agnieszka Wojtarowicz – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Asystenci:

lek. med. Urszula Horbacewicz
lek. med. Wacław Frączek
lek. med. Artur Łukasiewicz

Rezydenci:

lek. med. Bogdan Łacny

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Katarzyna Dykas

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-432
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-431
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-430
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-433
Sekretariat:   (14) 63-15-424

Profil, specyfika Oddziału:

Zakres leczenia chirurgicznego obejmuje podstawowe operacje z zakresu otolaryngologii (usunięcie migdałków podniebnych, gardłowego, operacje przegrody nosa), operacje onkologiczne regionu głowy i szyi – ablacyjne z następową rekonstrukcją tkanek, w tym guzy ślinianek, krtani, gardła, zatok przynosowych. Wykonywane są operacje endoskopowe, w tym zatok z usunięciem polipów nosa (FESS), operacje mikrochirurgiczne ucha środkowego oraz krtani z użyciem lasera CO2.Istnieje możliwość leczenia bezdechów nocnych i chrapania (laser CO2).

Możliwości diagnostyczno-terapetuczne:

W zakresie diagnostyki możliwe jest rozpoznawanie metodą endoskopową guzów jamy nosa, zatok, gardła, krtani i górnego odcinka przełyku, ocena słuchu dzieci i dorosłych: audiometryczna, tympanometryczna oraz metodą słuchowych odpowiedzi wywołanych (ABR), badanie otoemisji akustycznej, pełna ocena narządu równowagi z użyciem nowoczesnego aparatu do elektronystagmografii.
Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z otolaryngologii i staży kierunkowych.

Pracownia Polisomnografii:

Pacjenci do badania snu przyjmowani są w ramach jednodniowego pobytu w Oddziale Otolaryngologii. Terminy do badania wyznaczane są w Poradni Laryngologicznej na podstawie skierowania do poradni laryngologicznej z adnotacją o potrzebie wykonania badania polisomnograficznego.