REHABILITACJI Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Kierownik Oddziału:

lek. med. Mirosława Danek – Ziaja – specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1981-1987). Po ukończeniu studiów zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (1987-1993). Po specjalizacji z neurologii pracowała w Poradni Neurologicznej. W latach 1996-1999 była zatrudniona w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poradni Neurologicznej oraz jako Kierownik Działu Lecznictwa i Orzecznictwa OLK.
W 1999 r. po uzyskaniu specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej rozpoczęła pracę (którą kontynuuje) jako neurolog w Mościckim Centrum Medycznym. W latach 2002-2005 zostaje Orzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. Od dnia 15 września 2005 r. powołana na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Leczniczej celem jego tworzenia. Po konkursie w 2007 roku pełni stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego oraz członkiem Orzecznictwa Lekarskiego.

Asystenci:

lek. med. Grażyna Dutka-Sadko
lek. med. Kolisnychenko Yan

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Romana Pachowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Logopeda:

mgr Urszula Kozioł

Psycholog:

mgr Maria Sajdak
mgr Beata Jewuła

Terapeuta Zajęciowy:

Małgorzata Minorczyk
mgr inż Marzena Mordalska

Fizjoterapeuci:

mgr Jerzy Bzdulski D.O.
mgr Agnieszka Gajewska-Podraza
mgr Dorota Kierońska
mgr Aneta Ligęza
mgr Andrzej Ligęza
mgr Maja Imburska
mgr Marta Kozioł
mgr Jan Kocik
mgr Monika Blacha
mgr Sławomir Klisiewicz

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-721
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-361
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-426
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-399
Logopeda:   (14) 63-15-683
Psycholog:   (14) 63-15-682
Fizjoterapeuci:   (14) 63-15-209
Sekretariat:   (14) 63-15-309

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej rozpoczął działalność od dnia 15 września 2005 roku. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie jako odpowiedź na bardzo duże zapotrzebowanie na usługi związane z rehabilitacją szpitalną i uzyskał pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego do spraw rehabilitacji. Głównym celem Oddziału Rehabilitacji jest przywrócenie pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a tym samym zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym utraconych na skutek choroby lub urazów funkcji narządów, układów lub całego ustroju oraz skrócenie czasu leczenia, wyleczenia bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, ograniczenie powstających deficytów lub niepełnosprawności.
W ramach rehabilitacji neurologicznej – są rehabilitowani chorzy po udarach naczyniowych mózgu, chorzy po urazach OUN, pacjenci z SM oraz z innymi uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego. W tutejszym oddziale stosowane są także nowoczesne metody usprawniania pacjentów np. metoda PNF, terapia osteopatyczna, McKenzie`go, terapia manualna wg Ackermana, Foi,  Mulligana oraz Willsona. W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej – są rehabilitowani chorzy po leczeniu operacyjnym urazów narządu ruchu i nieurazowych schorzeń narządu ruchu, w tym po alloplastyce stawu biodrowego, kolanowego, barkowego.
Wśród pacjentów oddziału znajdują się także chorzy z dużą dysfunkcją ruchu w przebiegu schorzeń reumatoidalnych oraz po amputacji kończyn. Leczenie ma charakter kompleksowy z indywidualnym programem usprawniania dla każdego chorego, uwzględniając stan kliniczny pacjenta.
W Oddziale Rehabilitacji pracuje doświadczony personel medyczny (trzech lekarzy, logopeda, psycholog, ośmiu fizjoterapeutów, dziewiętnaście pielęgniarek, terapeuci zajęciowi).
Oddział Rehabilitacji posiada sale do indywidualnych ćwiczeń z pacjentami. Dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do rehabilitacji neurologicznej z czujnikami ruchu Pablo oraz Leg i Arm Tutor, platformę do ćwiczeń równoważnych Biodex, zestawem do ćwiczeń w warunkach wizyjnej rzeczywistości wirtualnej Neuroforma, urządzeniem do nauki chodu Luna Ergolet, robotem do ćwiczeń Luna Emg, zestawem dynamicznych ortez do ćwiczeń ręki spastycznej Saebo, aparatem do krioterapii, elektroterapii, laseroterapii, lampami Solux, stołem pionizacyjnym, parapodium oraz sprzętem pomocniczym dla niepełnosprawnych (wózki rehabilitacyjne, kule, balkoniki, laski, trójnogi itp.).
W Oddziale Rehabilitacji są prowadzone także praktyki zawodowe studentów PWSZ w Tarnowie -kierunków fizjoterapia oraz pielęgniarstwo.