ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Kierownik:

lek. med. Grażyna Kalita-Słowik – specjalista w dziedzinie rehabilitacji

Personel:

mgr Jolanta Jasińska –  starszy asystent rehabilitacji ruchowej
mgr Katarzyna Gmernicka  – starszy fizykoterapeuta
mgr Beata Milas – starszy asystent fizjoterapii
mgr Ewa Solak – starszy asystent rehabilitacji ruchowej
mgr Katarzyna Czopkowicz – starszy asystent fizjoterapii
mgr Agata Trytko – starszy asystent fizjoterapii
mgr Maciej Jarek – starszy asystent fizjoterapii, masażysta
mgr Aldona Kania – starszy asystent fizjoterapii
mgr Monika Tybon – starszy asystent fizjoterapii
lic. Małgorzata Gębala – starszy fizykoterapeuta
mgr. Malwina Pawlik-Lewandowska – młodszy asystent fizykoterapii
Daniel Słowik – tech. masażysta
Piotr Trytko – tech. masażysta
Iwona Słowik – tech. masażysta
Katarzyna Gut – tech. masażysta
Roman Gut – tech. masażysta

Kontakt:

Rejestracja ogólna:    (14) 63-15-522
Dział Kinezyterapii:   (14) 63-15-526

Godziny pracy:

Zakład czynny jest:  poniedziałek – piątek     7:00 – 18:00

Rejestracja na zabiegi (telefonicznie lub osobiście):  poniedziałek – piątek     7:00 – 14:00

Skierowanie na zabiegi:

  1. Chorzy kierowani do Zakładu na zabiegi fizjoterapeutyczne muszą posiadać „Skierowanie na zabiegi”
  2. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musi zawierać oprócz danych osobowych i kodów, rodzaj zabiegu oraz ich liczbę w serii oraz pieczęć placówki i lekarza kierującego.
  3. Oryginał skierowania zostaje archiwizowany w Sekretariacie – Rejestracji Zakładu. Kopie skierowania wydawane są na serię zabiegów osobno dla każdego działu Zakładu, stosownie do zaleceń określonych w skierowaniu zabiegowym.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej świadczy usługi dla:

  1. Pacjentów ambulatoryjnych z miasta Tarnowa i okolic, w tym w zakresie rehabilitacji domowej (kontrakt z NFZ).
  2. Oddziałów szpitalnych: I i II Wewnętrznego, Chirurgii, Chirurgii Onkologicznej, Neonatologii, Intensywnej terapii, Kardiologii, radioterapii, Laryngologii oraz Urologii.

Perspektywy rozwoju:

Wprowadzenie najnowszych metod i technik fizjoterapeutycznych w leczeniu ambulatoryjnym i rehabilitacji szpitalnej. Podnoszenie poziomu realizacji rehabilitacyjnych świadczeń zdrowotnych poprzez doskonalenie zawodowe, kształcenie kierunkowe, kursy doskonalące, udział w konferencjach naukowych, zdobywanie certyfikatów z zakresu technik i metod fizjoterapii.