„Zwiększenie dostępu i poprawa warunków terapii schorzeń onkologicznych poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę windy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

„Zwiększenie dostępu i poprawa warunków terapii schorzeń onkologicznych poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę windy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

 

projekt nr RPMP.12.01.02-12-0113/23

Zwiększenie dostępu i poprawa warunków terapii schorzeń onkologicznych poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę windy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.

Projekt nr RPMP.12.01.02-12-0113/23 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie dostępu i poprawa warunków terapii schorzeń onkologicznych poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę windy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Szpital Św. Łukasz otrzymał wsparcie finansowe w kwocie ponad 1 400 000 zł, w tym ponad 1 300 000 pochodzi ze środków unijnych.

Projekt przewiduje: zakup lasera, zakup sondy, zakup histeroskopu, zakup i montaż windy. Działania te mają na celu poprawę i zachowanie dobrego stanu zdrowia ludności

regionu poprzez zwiększenie dostępu i poprawę warunków terapii schorzeń onkologicznych.

Zakłada się iż w wyniku realizacji inwestycji szpital będzie mógł przyjąć większą liczbę osób w krótszym czasie, a jednocześnie stworzy wysokiej jakości warunki do leczenia

Nowotworów, a tym samym zwiększy się efektywność leczenia.

Projekt nr RPMP.12.01.02-12-0113/23 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020