Zakup aparatu i sprzętu medycznego – aparat RTG oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na dostawę, montaż, instalację cyfrowego aparatu RTG.

Zakup aparatu i sprzętu medycznego – aparat RTG oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na dostawę, montaż, instalację cyfrowego aparatu RTG.

Zadanie sfinansowano że środków Funduszu Celowego przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.