Wzrost ilości unieszkodliwionych skażonych odpadów medycznych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Wzrost ilości unieszkodliwionych skażonych odpadów medycznych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

O projekcie

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Programu finansowanie unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Wzrost ilości unieszkodliwionych skażonych odpadów medycznych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.

 

Wartość projektu:

wartość kosztu kwalifikowanego zadania: 355 744,00

kwota dotacji z WFOŚiGW: 92 122,11

 

www.wfos.krakow.pl