Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego

  • komora grzewcza 1 szt. – wartość 15 006,00 zł – kwota dofinansowania 11 745,82 zł
  • wózki transportowe do przewożenia chorych 2 szt. – wartość 27 086,40 zł – kwota dofinansowania 27 000,00 zł
  • zestaw holtera 1 szt. – wartość 12 746,00 zł – kwota dofinansowania 10 000,00 zł
  • regały do przewożenia materiału sterylnego 2 szt. – wartość 13 001,10 zł, kwota dofinansowania – 13 001,10 zł
  • pompa strzykawkowa 1 szt. – wartość 3 240,00 zł, kwota dofinansowania – 3 240,00 zł