Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

 

 

Zakres rzeczowo – finansowy zadania realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

 

I. Aparat do znieczulenia ogólnego dla dorosłych i dzieci
II. Aparat RTG
III. Echokardiograf
IV. Defibrylator
V. Kardiomonitor
VI. Kolumna endoskopowa – tor wizyjny
VII. System do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
VIII. Respirator
IX. Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodka
X. Wózki anestezjologiczne
XI. Sterylizator wlotowy przelotowy
  Prace adaptacyjne związane z instalacją sterylizatora
XII. Podgrzewarka do płynów/cieplarka
XIII. Aparat EKG
XIV. Regał/wózek na sprzęt medyczny
XV. Kardiomonitor
XVI. Diatermia chirurgiczna
XVII. Monitor do pomiaru zwiotczenia mięśni
XVIII. Aparat USG
XIX. Aparat do dializoterapii
XX. Materace p/odleżynowe

 

całkowite koszty kwalifikowane zadania 2 545 912,27 zł

dofinansowanie EFS (85%)  – 2 164 025,43 zł
wkład własny (15%) 381 886,84 zł